Γενικές Πληροφορίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Συνολική Δυναμικότητα είναι: 750 κλίνες ( 69 εντατικές, 25 ανανήψεις ) με προοπτική τις 800 κλίνες.
Η Δομημένη Επιφάνεια είναι:75.000 μ2.
Η Οικοπεδική Έκταση: 150.000μ2.
Η Χωρητικότητα Θαλάμων: 1-2-4 κλίνες.

Ειδικά χαρακτηριστικά:

 • Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
 • Εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού
 • Δομημένη καλωδίωση Φωνής και Data
 • Σύστημα κεντρικού ελέγχου κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων (BMS) 4.000 σημείων
 • Ελικοδρόμιο
 • Υποδομή για τη δυνατότητα επιλογής μενού φαγητών από ασθενείς και τη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής (σύστημα Cook & Chill)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (E.R.P.) εγκατεστημένο σ΄ όλο το Νοσοκομείο. Επιπλέον, σαν υποσυστήματα λειτουργούν, HIS,RIS,LIS
 • Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση των διαγνωστικών απεικονίσεων
 • Πνευματικό και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής και τηλεδιασκέψεων
 • Κλειστό κύκλωμα ΤV στα χειρουργεία με εικόνα και ήχο διαθέσιμα στις αίθουσες διασκέψεων (Meeting Rooms) και στο αμφιθέατρο
 • Δύο αξονικοί τομογράφοι, συγκρότημα Μαγνητικού Συντονισμού, τρεις (3) γ' κάμερες με 5 συνολικά κεφαλές, όλα σύγχρονης τεχνολογίας
 • Στεφανιογράφος δύο επιπέδων
 • Αγγειογράφος-Γ΄
 • Δύο (2) Μαστογράφοι-Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
 • Δύο (2) γραμμικοί επιταχυντές φωτονίων και ηλεκτρονίων και HDR βραχυθεραπεία για την ακτινοθεραπευτική καταπολέμηση όγκων
 • Συγκρότημα πλύσης και απολύμανσης των κρεβατιών και των στρωμάτων των ασθενών