Πληροφορίες για ασθενείς

Κανόνες λειτουργίας Παιδοχειρουργικής Κλινικής

Επισκεπτήριο

Α) Νεογνά και Βρέφη (έως και 6 μηνών):
Δεν επιτρέπεται η παραμονή συνοδών. Επιτρέπεται η επίσκεψη, μόνο με κατάλληλη ένδυση για 15 min την ημέρα, για την πρόληψη επιπλοκών και λοιμώξεων.

Β) Νήπια (6 μηνών-3 ετών):
Ώρες επισκεπτηρίου: 14:00 μμ - 18:00 μμ
Ένας συνοδός ανά παιδί.

Γ) Παιδιά (3-14 ετών):
Χειρουργημένα: Επισκεπτήριο 14:00 μμ - 18:00 μμ
Μη χειρουργημένα: Επισκεπτήριο 16:00 μμ -18:00 μμ

Δ) Δεν επιτρέπεται για καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η παραμονή των συνοδών το βράδυ. Θα επιτραπεί μόνο σε ειδικές ή βαριές περιπτώσεις και για όσες προβλέπεται νοσηλεία άνω των 5 ημερών.

Ε) Σαββατοκύριακα και αργίες:
Ώρες επισκεπτηρίου: 11:00 πμ - 13:00 μμ και 16:00 μμ -18:00 μμ
(βρέφη>6 μηνών, νήπια, παιδιά έως 14 ετών).

 

Κάπνισμα

Σύμφωνα με το Νόμο, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

Ενημέρωση - Εξιτήρια

Η ενημέρωση και τα εξιτήρια των γονέων και κηδεμόνων, θα γίνεται από τον υπεύθυνο γιατρό του θαλάμου κάθε Τρίτη και Πέμπτη 1100πμ-1200μμ. Σε άλλους συνοδούς δε θα δίνονται λεπτομέρειες.

Συμπεριφορά

Εάν η συμπεριφορά των συνοδών είναι ανάρμοστη, τότε, σύμφωνα με το νόμο, θα γίνεται πειθαρχικό εξιτήριο.

Συνεργασία

Η ομαλή συνεργασία μεταξύ των γονέων, του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, θα είναι πολύ σημαντική βοήθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Κλινικής, υποβοηθώντας για την ταχεία διάγνωση, σωστή θεραπεία και καλή νοσηλεία των μικρών ασθενών.

Μη αποδοχή

Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας της Κλινικής, μπορείτε να μη δεχθείτε την εισαγωγή, υπογράφοντας τη σχετική δήλωση