Διεύθυνση

Περιφερειακή οδός
Δήμος Παύλου Μελά
Περιοχή Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκη
56403

Τηλ. Κέντρο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

* Σας ενημερώνουμε ότι η παρακάτω φόρμα επικοινωνίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Για το σκοπό αυτό επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2313323333, ή 14741, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών ραντεβού www.gnpap.gr

Μη έγκυρο email
Μη έγκυρος αριθμός