Πληροφορίες για ασθενείς

Εισαγωγή - Εξιτήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ – ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση εκτός ημερών εφημερίας και Σαββατοκύριακα. Ο ασθενής εισάγεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης ιατρού του Νοσοκομείου ύστερα από εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία ή στα Απογευματινά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Η εισαγωγή γίνεται από τη Γραμματεία της αντίστοιχης κλινικής ή από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Ασφαλισμένοι ασθενείς

Ο ασθενής θα πρέπει να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα, τον ΑΜΚΑ του και το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Στην περίπτωση αυτή η νοσηλεία καλύπτεται πλήρως από το ασφαλιστικό του ταμείο.

Οι πολίτες της Ε.Ε., εφόσον αναζητούν προγραμματισμένη θεραπεία η οποία συνήθως δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα τους, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την τοπική κοινωνική ασφάλισή τους στο κράτος μέλος από όπου προέρχονται για να υποβάλουν αίτηση για έντυπο E112 / S2. Αυτή η φόρμα θα τους επιτρέψει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου μας για την προγραμματισμένη πορεία της θεραπείας τους.

Ανασφάλιστοι ασθενείς

Σε περίπτωση που πρόκειται για ασθενή που δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό ταμείο για να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις περί ανασφαλίστων (Ν. 4368/2016) για τη δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου μας γίνεται ο κατωτέρω διαχωρισμός ως εξής :

Α. Εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την ιατρική γνωμάτευση του παραπέμποντος ιατρού την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ του.

Β. Εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, εκτός Ε.Ε., και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την ιατρική γνωμάτευση του παραπέμποντος ιατρού,  το διαβατήριό του και την σε ισχύ άδεια παραμονής του.

Γ. Εφόσον πρόκειται για πολίτη της Ε.Ε., και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα θα πρέπει εκτός από την ιατρική γνωμάτευση του παραπέμποντος ιατρού να προσκομίσει το διαβατήριό του, τον ΑΜΚΑ και να αποδείξει την μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα.

Δ. Εφόσον πρόκειται για πρόσφυγα, θα πρέπει να προσκομίσει το τρίπτυχο Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου, διαβατήριο (εφόσον υπάρχει) και τον ΑΜΚΑ (εφόσον υπάρχει).

Στις χειρουργικές κλινικές τηρείται λίστα αναμονής χειρουργείων (βλ. σχετ. στην παρούσα ιστοσελίδα)

ΕΚΤΑΚΤΕΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

Πραγματοποιούνται μόνο τις ημέρες της γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου. Ο ασθενής προσερχόμενος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εξετάζεται από εφημερεύοντα ιατρό ο οποίος αποφασίζει για την έκτακτη εισαγωγή του ασθενούς. Η εισαγωγή πραγματοποιείται από την Γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Οι ασθενείς από τις χώρες της Ε.Ε. προσκομίζουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (EHIC- European Health Insurance Card)

Τα εξιτήρια εκδίδονται από τη γραμματεία της κλινικής κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 8:00 πμ έως τις 3:00 μμ.