Πληροφορίες για ασθενείς

Εισαγωγή - Εξιτήριο - Πληρωμές

Η εισαγωγή του ασθενή γίνεται από τη γραμματεία της κάθε κλινικής και είναι απαραίτητη η γνωμάτευση του γιατρού και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του αρρώστου. Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα Υγείας, η νοσηλεία του καλύπτεται πλήρως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά στα δημόσια νοσοκομεία. Εάν ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, υποχρεούται να πληρώσει τη δαπάνη νοσηλείας του, σύμφωνα πάλι με τις τιμές βάσει του ΦΕΚ, που ισχύει για τα δημόσια νοσοκομεία. Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία απαιτούν συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη νοσηλείας.

Ο ασθενής μπορεί να ζητήσει αλλαγή θέσης (ανώτερη αυτής που δικαιούται) πληρώνοντας τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται συνεννόηση με τη γραμματεία της κλινικής ή το Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο στο Ταμείο του Νοσοκομείου, απ΄ όπου εκδίδεται και η σχετική απόδειξη. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να δοθούν χρήματα σε οποιονδήποτε τα ζητήσει αποτελεί αδίκημα που πρέπει να καταγγέλλεται και τιμωρείται.

Τα εξιτήρια εκδίδονται από τη γραμματεία της κλινικής κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 8:00 πμ έως τις 3:00 μμ.