Πληροφορίες για ασθενείς

Κυλικείο

Το κεντρικό κυλικείο λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 πμ έως τις 22:30 μμ.

Εστιατόριο

Το εστιατόριο του Νοσοκομείου λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 πμ έως τις 21:30 μμ και κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας έως τις 22:30 μμ