Διοίκηση Νοσοκομείου

ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

Μιχαήλ Καραβιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΣΟΥΜΠΑΣΗ

Βασιλική Γρίβα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το  Γ.Ν. Παπαγεωργίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι πλήρως ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η συγκρότησή του διέπεται από την εξής σύνθεση. Τρία(3) μέλη υποδεικνυόμενα από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τρία (3) οριζόμενα  από τον Υπουργό Υγείας και ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ, με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Η θητεία των μελών είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

Ανδρέας Ρεβάνογλου

Μέλος Δ.Σ.
ΠΑΠΑΣ

Χρήστος Παπάς

Μέλος Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Απόστολος Αθανασιάδης

Μέλος Δ.Σ.
ΒΛΑΧΟΣ

Παναγιώτης Βλάχος

Μέλος Δ.Σ.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (002)

Μαρία Σαρηγιαννίδου

Μέλος Δ.Σ.

11 Σεπτεμβρίου 1997 - 28 Σεπτεμβρίου 2001

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος,
Μέλη: Βασίλειος Παπάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Λάζαρος Αγγέλου, Γεώργιος Ιγνατιάδης, Γρηγόριος Χατζησάββας
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δημήτριος Ρόκκος, Αθανάσιος ΚαμάςΙωάννης ΛεμπετλήςΘεόδωρος ΠαπαδόπουλοςΔημήτριος Τσαβδαρίδης.

29 Σεπτεμβρίου 2001 - 15 Ιουνίου 2004

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος
Μέλη: Βασίλειος Παπάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Γρηγόριος ΧατζησάββαςΓεώργιος Ιγνατιάδης, Ευαγγελία Τζαμπάζη.
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος ΚαϊτεζίδηςΔημήτριος ΡόκκοςΘεόδωρος Παπαδόπουλος, Ιωάννης ΛεμπετλήςΔημήτριος ΤσαβδαρίδηςΆννα Σπυρίδου.

16 Ιουνίου 2004 - 20 Σεπτεμβρίου 2004

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-ΣαμαράςΒασίλειος ΠαπάςΑθανάσιος  Νικολαϊδης, Αθηνά Ζήκα-Τσελεμέγκου
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος ΚαϊτεζίδηςΔημήτριος ΡόκκοςΘεόδωρος ΠαπαδόπουλοςΙωάννης ΛεμπετλήςΔημήτριος ΤσαβδαρίδηςΆννα Σπυρίδου.

21 Σεπτεμβρίου 2004 - 9 Απριλίου 2009

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Βασίλειος ΠαπάςΑθανάσιος Νικολαϊδης Αγγελική Σαρδέλλη
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Παπάς, Δημήτριος Ρόκκος, Νικόλαος Ντόμπρος, Νικόλαος Παπαζαχαρίου, Παναγιώτης Καλδαράς, Ευρυδίκη Σουλοπούλου-Κάλφα.

10 Απριλίου 2009 - 1 Νοεμβρίου 2010

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Αθανάσιος Νικολαϊδης, Αγγελική Σαρδέλλη.
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Παπάς, Δημήτριος Ρόκκος, Νικόλαος Ντόμπρος, Νικόλαος Παπαζαχαρίου, Παναγιώτης Καλδαράς, Ευρυδίκη Σουλοπούλου-Κάλφα.

2 Νοεμβρίου 2010 - 12 Μαΐου 2014

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βαχαβιόλος
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Κωνσταντίνος Πολυζωΐδης, Νικόλαος Ζαχαριάδης, Αιμιλία Ζιώγα.
Αναπληρωματικά μέλη: Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, Χρήστος Παπάς, Ιωάννης Τσανάκας, Ηλίας Κουρούδης, Μαυρίδης Σορόπουλος, Γιάννης Ιωσηφίδης.

13 Μαΐου 2014 - 9 Μαρτίου 2016

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Καρδαράς 
Μέλη: Γεώργιος Χριστόπουλος, Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Καϊλής, Κωνσταντίνος Δαβράδος, Κωνσταντίνος Πολυζωίδης.
Αναπληρωματικά μέλη: Μάρκος Παπαγεωργίου, Λήδα Σέτζη, Νικόλαος Ζαχαριάδης, Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης, Ιωάννης Καρακουλάκης, Ιωάννης Καπρίνης, Ιωάννης Τσανάκας.

10 Μαρτίου 2016 - 26 Ιουλίου 2017

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Πολυζωιδης
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Χριστόπουλος, Ελένη Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Μουρατίδης Παράσχος Λαδάς.
Αναπληρωματικά μέλη: Σέτζη Λήδα, Τσανάκας Ιωάννης, Μάρκος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παλαντζίδης, Σταματία Παπαλεξοπούλου, Ειρήνη Δουρούμη.

27 Ιουλίου 2017 - 30 Ιανουαρίου 2020

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Μουρατίδης Ανδρέας
Μέλη: Αγοραστός Ανδρέας, Γεώργιος Χριστόπουλος (αντ. από Καραβιώτης Μιχαήλ) , Ελένη Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Ρεβάνογλου, Παράσχος Λαδάς.
Αναπληρωματικά μέλη: Παπάς Χρήστος, Ψαρρά-Παπαγεωργίου Ζωή, Μάρκος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παλαντζίδης, Σταματία Παπαλεξοπούλου, Πετρίδου Κων/να, Αργυροπούλου-Πατάκα Παρασκευή.