Γενικές Πληροφορίες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 21.06.2018

Επιλέξτε το πλήκτρο στα δεξιά για να μεταφορτώσετε αντίγραφο της απόφασης

Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο προκειμένου να δείτε τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου