Διευθυντές Υπηρεσιών

gogka

Μαρία Γιογκατζή

Γενική Διευθύντρια
020009

Χρυσούλα Σαμψωνίδου

Δ/ντρια Οικονομικών Υπ.
030053

Δημήτριος Ματάμης

Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
060007

Γρηγόρης Σοφιαλίδης

Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
040003

Αθανασία Χούτα-Χυτήρη

Δ/ντρια ΝοσηλευτικήςΥπ.
080016

Βασίλης Δασκαλάκης

Δ/ντής Υπ. Πληροφορικής
010129

Χαρίκλεια Χαριζάνη

Δ/ντρια Διοικητικής Υπ.
020020

Λιάνα Μιχαηλίδου

Δ/ντρια Ποιοτικού Ελέγχου