Διευθυντές Υπηρεσιών

gen_dieuth

Κων/νος Εμμανουηλίδης

Γενικός Διευθυντής
stauropoulou

Ευαγγελία Σταυροπούλου

Δ/ντρια Οικονομικών Υπ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_webp

Ιωάννης Στυλιάδης

Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
060007

Γρηγόρης Σοφιαλίδης

Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
papatheodorou

Μαρία Παπαθεοδώρου

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπ.
080016

Βασίλης Δασκαλάκης

Δ/ντής Υπ. Πληροφορικής
20221219120104_atc2

Μαρία Γιογκατζή

Δ/ντρια Διοικητικής Υπ.
020020

Λιάνα Μιχαηλίδου

Δ/ντρια Ποιοτικού Ελέγχου