Διατελέσαντες Πρόεδροι

papageorgiou

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εθνικός Ευεργέτης και Δωρητής Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (1930-2022)

Πρώτος Πρόεδρος Δ.Σ., από το 1997 έως το 2009

«Από την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μοναδικός στόχος ήταν να γίνει πρότυπο και εφάμιλλο με τα αντίστοιχα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Μετά από είκοσι και πλέον χρόνια λειτουργίας, η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, είναι καθολικά αναγνωρισμένη.Δεν σταματάμε όμως εδώ, προσπαθούμε συνεχώς, δίνοντας πλέον έμφαση στην εκπαίδευση και στην έρευνα.Το προσωπικό μας, που από την αρχή συμμερίστηκε το όραμά μας, δεν σταμάτησε να προσπαθεί με ευθύνη και αξιοπρέπεια, προκειμένου να εξυπηρετεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των ασθενών, αντιλαμβανόμενο πλήρως την κρισιμότητα του ρόλου του».

Νικόλαος Παπαγεωργίου

sign_papageorge

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ (1943-2022)

τέως Πρόεδρος Δ.Σ., από το 2009 έως το 2019

«Σύμφωνα με το όραμα των αδελφών Νικολάου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, Δωρητών του Νοσοκομείου, τις προσπάθειες όλων των μέχρι σήμερα μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, μακριά από οποιεσδήποτε "επιρροές", τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον των εργαζομένων, αλλά και τη διαχρονική συμμετοχή του Ιδρύματος Παπαγεωργίου στη διοίκηση, το Νοσοκομείο έχει καταξιωθεί στην εκτίμηση των πολιτών, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, αλλά και για την προθυμία και τη φιλαλληλία των εργαζομένων.Μετά την εικοσαετή λειτουργία του και σύμφωνα με αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής, που έγινε για λογαριασμό του Α.Π.Θ., το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρεται πως έχει τις προϋποθέσεις να θεωρηθεί ισάξιο με τα καλύτερα της Ευρώπης.

Είναι αλήθεια, πως δεν σταμάτησαν ποτέ οι προσπάθειες βελτίωσης. Στις υποδομές, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσηςστο προσωπικό. Προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των περιττών δαπανών και του λειτουργικού κόστους, που έφθασαν σε ζηλευτά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα συγκριτικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Το Νοσοκομείο κάνει τις δικές του προσπάθειες, χωρίς την προσδοκώμενη συμπαράσταση της πολιτείας.

Αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας του είναι η ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των πολιτών από όλη τη βόρεια Ελλάδα. Αυτό, σύμφωνα και με τις υποδομές, έχει ως συνακόλουθο αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στην αυξημένη ζήτηση. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η κατανόηση των πολιτών, με την ελπίδα, όταν λειτουργήσει και στη χώρα μας η πρωτοβάθμια φροντίδα, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει, σύμφωνα με τις υποδομές που διαθέτει, ως τριτοβάθμιο Νοσοκομείο».

Βασίλειος Παπάς

sign_papas
papas