Πληροφορίες για ασθενείς

Η γνώμη σας μετράει

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες ικανοποίησης ασθενών, εάν είστε επισκέπτης στα Εξωτερικά Ιατρεία  ή εάν είστε νοσηλευόμενος ασθενής ή συνοδός στις Κλινικές του Νοσοκομείου μας.
Η Διοίκηση ενημερώνεται συστηματικά για τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες σας, επικοινωνεί με τους αντίστοιχους διευθυντές υπηρεσιών και κλινικών και προσπαθεί να ανταποκριθεί σε κάθε δυνατό περιθώριο βελτίωσης.

Για επισημάνσεις, παρατηρήσεις και παράπονα, μπορείτε να απευθύνεστε:

  • πρωτίστως στον αρμόδιο Προϊστάμενο ή Διευθυντή του τμήματος ή κλινικής και
  • σε δεύτερο στάδιο, εφόσον παραμένουν οι λόγοι της δυσαρέσκειας, στη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου.

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας, δίνοντας τα στοιχεία σας. Το μήνυμα σας θα ληφθεί υπόψη μόνο αν είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων που παραθέτετε. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του τηλεφώνου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προς Δ/νση Διαχείρισης Ποιότητας