Πληροφορίες για ασθενείς

Κανόνες λειτουργίας Παιδιατρικής Κλινικής

  • Το κάπνισμα απαγορεύεται σε ολόκληρο το Νοσοκομείο. Συνεπώς, η απαγόρευσή του ισχύει και στην Παιδιατρική Κλινική.
  • Κρατάτε μακριά από τα παιδιά κινητά τηλέφωνα, αιχμηρά αντικείμενα, νομίσματα, φάρμακα ενηλίκων.
  • Μην αφήνετε αφύλακτα βρέφη και μικρά παιδιά. Ενημερώστε την υπεύθυνη νοσηλεύτρια, αν πρέπει να λείψετε.
  • Δεν επιτρέπεται να φέρετε κανένα βοηθητικό έπιπλο, ούτε τηλεόραση.
  • Κρατάτε λίγα χρήματα και μη φέρετε αντικείμενα αξίας.
  • Σίτιση ασθενών και φαρμακευτική αγωγή γίνονται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο.
  • Οι συνοδοί δεν περιλαμβάνονται στη σίτιση του Νοσοκομείου. Σας ενημερώνουμε ότι παράλληλα με τη λειτουργία κυλικείου στο ισόγειο, λειτουργεί εστιατόριο στο υπόγειο του Νοσοκομείου.
  • Παρακαλείσθε στις ώρες εργασίας τους να αφήνετε απερίσπαστους γιατρούς και νοσηλευτές. Κάνουν πολύ υπεύθυνο έργο.
  • Η ενημέρωσή σας είναι υποχρέωσή μας, αλλά σε ώρα κατάλληλη και αυτή είναι μετά τη 1 το μεσημέρι.
  • Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους για τυχόν διαφορές μεταξύ σας.