Γενικές Πληροφορίες

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022 | 31.12.2022

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2022

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 | 31.12.2021

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2021

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 | 31.12.2020

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 | 31.12.2019

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2019

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 | 02.05.2019

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2018

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 | 18.05.2018

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2017

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 | 18.05.2017

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2016

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 | 18.05.2016

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2015

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 | 24.04.2015

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2014

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 | 07.04.2014

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2013

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 | 26.06.2013

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2012

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2011 | 31.03.2012

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2011

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 | 17.06.2011

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2010