Γενικές Πληροφορίες

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Η Αντηρίδα

Ο "Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Η Αντηρίδα"  είναι ένας εθελοντικός Σύλλογος, που ξεκίνησε τη δράση του  στις αρχές του 2011.

"Αντηρίδα" σημαίνει στήριγμα και αυτός είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός. Ευαισθητοποιούμε ανθρώπους στην προαγωγή του εθελοντισμού και, μέσα από εθελοντικές δράσεις, στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο, τις λειτουργίες και  ανάγκες του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τόσο τους ασθενείς που απευθύνονται σ’ αυτό και τους ανθρώπους τους, όσο και τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο.

Συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς  της τοπικής κοινωνίας, ούτως ώστε να έχουμε παραγωγικές σχέσεις και δράσεις χρήσιμες για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Υποστηρίζουμε και οργανώνουμε εκπαιδευτικές διαδικασίες   και πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε είδους, τόσο στο Νοσοκομείο όσο στην πόλη μας.
Πιστεύουμε ότι οι  προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητάς μας μέσα από τον εθελοντισμό είναι στην  εποχή μας πιο απαραίτητες από ποτέ. Επιζητούμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας  με την τοπική κοινωνία, για να μοιραζόμαστε την χαρά της προσφοράς και συμμετοχής.

Στο γραφείο του Συλλόγου βρίσκονται γραμματέας και εθελοντές, οι οποίοι δίνουν πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Το γραφείο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή και 08:00 με 16:00.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Σύλλογο είναι το 2313323869.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της «Αντηρίδας», να γίνετε εθελοντές ή χορηγοί, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.antirida.gr