Πληροφορίες για ασθενείς

Ενημέρωση ασθενών

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους ενημερώνονται για την πορεία της υγείας τους μόνο από τον θεράποντα ιατρό ημέρες και ώρες που κάθε κλινική έχει προκαθορίσει. Κάθε προσπάθεια πληροφόρησης από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο είναι ανώφελη και παρατείνει την αγωνία των ενδιαφερόμενων.

Ο ασθενής υποχρεούται να δίνει πλήρες ιστορικό σχετικά με την υγεία του (φάρμακα, διατροφή, αλκοόλ, κάπνισμα, επάγγελμα, αθλητικές δραστηριότητες, συνήθειες). Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώνει τον ασθενή για την πορεία της υγείας του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και δίνει οδηγίες κατά την έξοδό του από το Νοσοκομείο.