Πληροφορίες για ασθενείς

Εφημερίες

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου εφημερεύει κάθε τέσσερις ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών της πόλης. Η εφημερία ξεκινά από τις 08:00πμ και τελειώνει στις 08:00πμ την επόμενη ημέρα.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα εφημεριών ανά έτος/μήνα/ημέρα στον κατάλογο που ακολουθεί.

2018

2016

 • Δεκέμβριος 2016
 • Νοέμβριος 2016
 • Οκτώβριος 2016
 • Σεπτέμβριος 2016
 • Αύγουστος 2016
 • Ιούλιος 2016
 • Ιούνιος 2016
 • Μάιος 2016
 • Απρίλιος 2016
 • Μάρτιος 2016
 • Φεβρουάριος 2016
 • Ιανουάριος 2016