Πληροφορίες για ασθενείς

Εφημερίες

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου εφημερεύει κάθε τέσσερις ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών της πόλης. Η εφημερία ξεκινά από τις 08:00πμ και τελειώνει στις 08:00πμ την επόμενη ημέρα.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα εφημεριών ανά έτος/μήνα/ημέρα στον κατάλογο που ακολουθεί.

2022

2021