Γενικές Πληροφορίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ | 31.05.19

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15.09.2016

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12.09.2016

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ | 08.07.2016

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.

Δελτίο Τύπου