Γενικές Πληροφορίες

Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Το ερευνητικό-πειραματικό κέντρο του Γ.Π.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» είναι πιστοποιημένο ως εγκεκριμένη εγκατάσταση «εκτροφής, προμήθειας και χρήσης ζωικών προτύπων» σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ΠΔ 56/2013 σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC).

Ο μοναδικός κτιριακός σχεδιασμός και η άρτια επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή του το καθιστούν μία πρότυπη δομή, ικανή να υποστηρίξει πληθώρα εκπαιδευτικών και πειραματικών διαδικασιών των κλινικών και των μονάδων του νοσοκομείου αλλά και εξωτερικών μελών και τμημάτων της επιστημονικής κοινότητας.

Κύριες δυνατότητες του ερευνητικού-πειραματικού κέντρου είναι οι εξής:

  1. Εκτροφή και στέγαση μικρών και μεγάλων ζωικών προτύπων (συμβατικών ή/ και γενετικά τροποποιημένων).
  2. Διενέργεια πειραματικών χειρουργικών επεμβάσεων.
  3. Μετεγχειρητική περίθαλψη και νοσηλεία των ζωικών προτύπων.
  4. Δημιουργία ζωικών προτύπων που προσομοιάζουν σε ανθρώπινες ασθένειες.
  5. Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων.
  6. Εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και συνεχιζόμενη εκπαίδευση ειδικών ιατρών και άλλων επιστημόνων με χρήση ζωικών προτύπων.
  7. Εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα ορθής διαχείρισης και ευζωίας των ζωικών προτύπων.

Η μονάδα ζωικών προτύπων και το πειραματικό χειρουργείο του κέντρου πληρούν όλες τις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί «προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς» (ΠΔ 56/2013 σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC) ενώ εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα κτηνιατρικής παρακολούθησης των ζώων (προληπτική και κλινική κτηνιατρική) και περιοδικό πρόγραμμα ελέγχου του επιπέδου υγείας αυτών.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της μονάδας είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εταιρειών που ασχολούνται με τα Ζώα Εργαστηρίου (Federation of European Laboratory Animal Science Associations - FELASA) και το Διεθνές Συμβούλιο για την Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου (International Council of Laboratory Animal Science - ICLAS).

Το προσωπικό του ερευνητικού-πειραματικού κέντρου αποτελούν οι:

  1. Μπεκιάρη Χρυσάνθη, Υπ. Διδάκτωρ Ανατομικής & Ιστολογίας ΑΠΘ (Υπεύθυνη κτηνίατρος)
  2. Τέγος Ιωάννης (Ζωοκόμος)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και με επικύρωση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συγκροτήθηκαν και συνεδριάζουν στις εγκαταστάσεις του η Επιτροπή Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την Ευζωία των ζώων  και η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων (ΕΑΠ).  Η ύπαρξη των δύο αυτών επιτροπών διευκολύνει σημαντικά το έργο των ερευνητών, αφού βασικός τους ρόλος είναι η παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη διαμόρφωση των ερευνητικών πρωτοκόλλων, ενώ η ΕΑΠ έχει και τον καθοριστικό γνωμοδοτικό ρόλο για την έγκριση του εκάστοτε πρωτοκόλλου.

 

Επικοινωνία:

Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»,

Δυτική Περιφερειακή οδός Θεσ/νίκης, Ν. Ευκαρπία, Τ.Κ. 56403,

Τηλέφωνο: 2313 323301 – 02,

Email: chmpekia@vet.auth.gr