Γενικές Πληροφορίες

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ… ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α΄ Εκδοση Δεκέμβριος 2003

Το περιοδικό «Χρέος Ζωής» δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό και μια αναγκαιότητα. Την ύπαρξη ενός «παραθύρου» που θα επιτρέψει στην κοινωνία να βλέπει στα ενδότερα του Νοσοκομείου, την καθημερινή λειτουργία όλου του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού του. Να παρακολουθεί τον αγώνα, τις αγωνίες, τα επιτεύγματα και τους προβληματισμούς των ανθρώπων μας, όχι μόνο σε ιατρικά και επιστημονικά ζητήματα, αλλά και σε θέματα της απλής ανθρώπινης δραστηριότητάς τους. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και την κεντρική ιδέα πάνω στην οποία δομήθηκε το περιοδικό μας. Ένα περιοδικό στην ύλη του οποίου πρυτανεύει ο άνθρωπος.

Στη διάρκεια της δεκαετούς πορείας του, η όποια επιτυχία του οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων οι οποίοι αποτελούν και την ψυχή του περιοδικού. Βέβαια δεν θα μπορούσε να διαρκέσει τόσα χρόνια ούτε καν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει εάν δεν ήταν ένθερμοι συμπαραστάτες όλες οι μέχρι σήμερα διοικήσεις του Νοσοκομείου και βεβαίως οι έχοντες την ιδέα της έκδοσης, ο δωρητής και πρώτος πρόεδρος, νυν επίτιμος, του Νοσοκομείου, Νίκος Παπαγεωργίου και ο επί εικοσαετία πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, μέλος Δ.Σ. του Νοσοκομείου από την έναρξη λειτουργίας του και σήμερα πρόεδρός του, Βασίλειος Παπάς.

Το «Χρέος Ζωής», θεωρώντας ότι πρόσθεσε και αυτό ένα λιθαράκι στη συνολική προσπάθεια καταξίωσης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη συνείδηση όχι μόνο όσων δέχτηκαν τις υπηρεσίες του, αλλά και πολλών άλλων, εντός και εκτός της Ελλάδας στα χέρια των οποίων βρίσκεται ανελλιπώς κάθε τεύχος, δεσμεύεται να συνεχίσει να πορεύεται στον ίδιο δρόμο χωρίς παρεκκλίσεις και συμβιβασμούς, πραγματώνοντας την ευχή που κατέθεσε στην πρώτη του σελίδα, ο Νίκος Παπαγεωργίου: «Το περιοδικό μας να είναι και να παραμείνει ενημερωτικό και μαχητικό, όσα χρόνια θα παραμείνει όρθιο και μαχητικό το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου».

Είμαστε βέβαιοι ότι και αυτή η πρωτοβουλία μας θα αγκαλιαστεί από όλους όσους στηρίζουν το Νοσοκομείο μας.

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση στις ηλεκτρονικές σελίδες του περιοδικού.