Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης είναι 9μελές εκλεγμένο Γνωμοδοτικό Όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων. Η θητεία του είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών που διεξήχθησαν 11 Ιουνίου 2020 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 562ΔΣ/01-06-2020 απόφαση Προέδρου για τη διενέργεια των εκλογών, η σύσταση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:

gkrimpizis_new

Γρηγόριος Φ. Γκριμπίζης

Πρόεδρος

Τακτικά μέλη

Γκριμπίζης Γρηγόριος, Ιατρός Καθηγητής - Διευθυντής

Γιομπστ Ρούντολφ, Νευρολόγος - Διευθυντής

Γεώργιος Μπομπότης, Καρδιολόγος - Διευθυντής

Αστέριος Γκαγκάλης, Γαστρεντερολόγος - Επιμελητής Α’

Ιωάννης Σιάσιος, Νευροχειρουργός - Επιμελητής Β’

Απόστολος Ανθόπουλος, Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής

Δημήτριος Γαλανάκης, Διευθυντής Φαρμακείου

Νίκη Τζουανοπούλου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Αναστασία Τσιβίκη, Νοσηλεύτρια - Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Τηλεμοιοτυπία