Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης είναι 9μελές εκλεγμένο Γνωμοδοτικό Όργανο, όπου εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων. Η θητεία του είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών, που διεξήχθησαν στις 17-10-2017, και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 500/09-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η σύσταση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:

gimprizis1

Γρηγόριος Φ. Γκριμπίζης

Πρόεδρος


Τακτικά μέλη

  1. Γκριμπίζης Φ. Γρηγόριος, Πρόεδρος, Ιατρός, Καθηγητής, Συντονιστής Διευθυντής
  2. Καλαμπάκας Αθανάσιος, Μέλος, Ιατρός, Διευθυντής
  3. Ρούντολφ Γιομπστ, Μέλος, Ιατρός, Διευθυντής
  4. Δουκέλης Παναγιώτης, Μέλος, Ιατρός, Επιμελητής Α΄
  5. Καλινδέρης Νικόλαος, Μέλος, Ιατρός, Επιμελητής Β’
  6. Γαλανάκης Δημήτριος, Μέλος, μη Ιατρός, κατηγορίας ΠΕ
  7. Βαφειάδου Βασιλική, Μέλος, μη Ιατρός, κατηγορίας ΤΕ
  8. Καρακάνας Αστέριος, Μέλος, Ιατρός, Ειδικευόμενος
  9. Ντινούλης Κωνσταντίνος, Μέλος, Νοσηλευτής, κατηγορίας ΠΕ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Τηλεμοιοτυπία