Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης είναι 9μελές εκλεγμένο Γνωμοδοτικό Όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων. Η θητεία του είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών που διεξήχθησαν την 17η, 18η και 19η Ιουνίου 2024 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 684η/26-06-2024 (Θ3) απόφαση ΔΣ, η σύσταση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:

030074

Κιουμή Άννα

Πρόεδρος

 

Τακτικά μέλη

  1. KIOYMH ANNA, Διευθύντρια Αιματολογίας, Αν. Συντ. Δ/ντρια Αιματολογικού Τμήματος, Πρόεδρος
  2. ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατρός Διευθυντής Αναισθησιολογίας
  3. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατρός Διευθυντής Καρδιολογίας
  4. ΠΑΤΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ιατρός Επιμελητής Α΄Νεφρολογίας
  5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ιατρός Επιμελητής Β΄Χειρουργικής
  6. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ιατρός Ειδικευόμενος Ακτινολογίας
  7. 7.ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Επιστήμονας μη ιατρός κατηγορίας ΠΕ, ΠΕ Φαρμακοποιών, Διευθύντρια Φαρμακείου
  8. ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΝΑ, Επιστήμονας μη ιατρός κατηγορίας ΤΕ, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, Προϊσταμένη Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
  9. ΤΣΙΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Νοσηλεύτρια κατηγορίας ΠΕ, Προϊσταμένη Βραχείας Ογκολογικής ΑΠΘ

Γραμματεία: Καραΐσκου Γεωργία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Τηλεμοιοτυπία
Κλινικές Μελέτες Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Έγγραφα κατάθεσης κλινικών πρωτοκόλλων/μελετών
Αποστολή των συμπληρωμένων εγγράφων στο email: medprot@papageorgiou-hospital.gr

EMA

OrgId: ORG-100042242
Organization Name:
General Hospital of Thessaloniki, Papageorgiou
LocationId:
LOC-100069747