Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης είναι 9μελές εκλεγμένο Γνωμοδοτικό Όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων. Η θητεία του είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών που διεξήχθησαν 11 Ιουνίου 2020 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 562ΔΣ/01-06-2020 απόφαση Προέδρου για τη διενέργεια των εκλογών, η σύσταση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:

gkrimpizis_new

Γρηγόριος Φ. Γκριμπίζης

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Γκριμπίζης Γρηγόριος, Ιατρός Καθηγητής - Διευθυντής A' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Τακτικά μέλη

Γιομπστ Ρούντολφ, Νευρολόγος - Διευθυντής

Δημήτριος Φαρμάκης, Καρδιολόγος - Διευθυντής

Βασίλειος Σαχπεκίδης, Καρδιολόγος-Επιμελητής Α΄

Μαρία Καυγά, Παιδίατρος - Επιμελήτρια Β'

Μαρία Φλώρου, Ειδικευόμενη Παιδοχειρουργικής

Ελευθερία Περσίδου, Διευθύντρια Φαρμακείου

Νίκη Τζουανοπούλου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Αναστασία Τσιβίκη, Νοσηλεύτρια - Προϊσταμένη Βραχείας Ογκολογικής ΑΠΘ

Γραμματεία: Καραΐσκου Γεωργία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Τηλεμοιοτυπία
Κλινικές Μελέτες Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Έγγραφα κατάθεσης κλινικών πρωτοκόλλων/μελετών
Αποστολή των συμπληρωμένων εγγράφων στο email: medprot@papageorgiou-hospital.gr

EMA

OrgId: ORG-100042242
Organization Name:
General Hospital of Thessaloniki, Papageorgiou
LocationId:
LOC-100069747