Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να μην τα ανοίγετε απευθείας, γιατί οι σύνδεσμοι των αρχείων ανανεώνονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπετε τα καινούρια αρχεία, αλλά τα παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να μην τα ανοίγετε απευθείας, γιατί οι σύνδεσμοι των αρχείων ανανεώνονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπετε τα καινούρια αρχεία, αλλά τα παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να μην τα ανοίγετε απευθείας, γιατί οι σύνδεσμοι των αρχείων ανανεώνονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπετε τα καινούρια αρχεία, αλλά τα παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να μην τα ανοίγετε απευθείας, γιατί οι σύνδεσμοι των αρχείων ανανεώνονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπετε τα καινούρια αρχεία, αλλά τα παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να μην τα ανοίγετε απευθείας, γιατί οι σύνδεσμοι των αρχείων ανανεώνονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπετε τα καινούρια αρχεία, αλλά τα παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.