Αδρονοθεραπεία – Ιοντοθεραπεία – Σωματιδιακή θεραπεία

Μια κορυφαία κοινοπραξία που περιλαμβάνει τo CERN, GSI, Ακαδημαϊκούς φορείς, κορυφαίες βιομηχανίες, τα τέσσερα ευρωπαϊκά κέντρα ιοντοθεραπείας CNAO, HIT, MedAustron και UKGM, καθώς και το SEEIΙST – Διεθνές Ινστιτούτο Βιώσιμων Τεχνολογιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

treatment

Το έργο

Αδρονοθεραπεία – Ιοντοθεραπεία – Σωματιδιακή θεραπεία

Το έργο HITRIplus (Heavy Ion Therapy Research Integration plus) χρηματοδοτείται από την ΕΕ και αποτελεί μια πρωτοβουλία για να οικοδομηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα που αφορά στη θεραπεία καρκινικών όγκων με βαρέα ιόντα. Η κοινοπραξία του έργου, συμπεριλαμβάνει  όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς όπως το CERN,το GSI,   ακαδημαϊκούς φορείς, κορυφαίες βιομηχανίες της ΕΕ,  τα τέσσερα ευρωπαϊκά κέντρα ιοντοθεραπείας CNAO, HIT, MedAustron και UKGM, καθώς και το SEEIΙST – Διεθνές Ινστιτούτο Βιώσιμων Τεχνολογιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο στόχος του προγράμματος  HITRIplus  είναι να ενσωματώσει και να προωθήσει τη βιοφυσική και την ιατρική έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου με δέσμες βαρέων ιόντων.

Ο στόχος

Τα βαρέα ιόντα στη μάχη για τη θεραπεία των όγκων

Η ακτινοθεραπεία με ακτίνες βαρέων ιόντων θεραπεύει τους όγκους εστιάζοντας με μέγιστη ακρίβεια στον άρρωστο ιστό αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους υγιείς ιστούς γύρω από αυτόν. Ως εκ τούτου είναι πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβατικής φωτονικής ακτινοθεραπείας.

Ο ευρύτερος στόχος του HITRIplus είναι να παράσχει στους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους ένα εργαλείο αιχμής για την θεραπεία του κλάσματος των όγκων που δεν θεραπεύονται το ίδιο αποτελεσματικά με ακτίνες Χ ή πρωτόνια και που η θεραπεία των συγκεκριμένων όγκων με ιόντα μεταφράζεται σε καλύτερα ποσοστά επιβίωσης αλλά και χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών.

tumor
cartina-europamdpi

Ο τρόπος

Σύμπραξη της επιστημονικής κοινότητας

Το HITRIplus Transnational Access (ΤΝΑ) συγκεντρώνει τα κέντρα θεραπείας βαρέων ιόντων που λειτουργούν στην Ευρώπη και τα φέρνει με συντονισμένο τρόπο κοντά στην ιατρική και ερευνητική κοινότητα. Το δίκτυό του θα δομήσει και θα προωθήσει την έρευνα για τη θεραπεία με βαρέα ιόντα, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής και προκλινικής έρευνας. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα εργασίας στοχεύει:

Α) Στην κλινική πρόσβαση, δίνοντας την ευκαιρία στα νοσοκομεία και στα ογκολογικά κέντρα της Ευρώπης να παραπέμπουν ασθενείς για θεραπεία  στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αδρονοθεραπείας καθώς επίσης και να συνεργάζονται σε  κλινικές προοπτικές έρευνες.

Β) Στη διασύνδεση των ακτινοθεραπευτών ογκολόγων με τους Ευρωπαίους και μη συναδέλφους τους προκειμένου να συνεργαστούν σε πολυκεντρικές προοπτικές συγκριτικές μελέτες για τη βελτίωση των γνώσεών τους τόσο στη θεραπεία με βαρέα ιόντα όσο και στη βελτίωση της κλασικής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας μέσω της κλινικής ερευνητικής πρακτικής.

Το νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αποτελεί σημείο επαφής για την κλινική πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αδρονοθεραπείας.

20220908082819_papageorge1

Διακρατική - Κλινική πρόσβαση σε ιατρούς και ασθενείς

Προκειμένου να προγραμματιστεί η επίσκεψη ενός ασθενή σε ένα από τα κέντρα αδρονοθεραπείας, θα πρέπει αρχικά να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η φόρμα που βρίσκεται στο  https://www.hitriplus.eu/transnational-access-ca/

Μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου θα μπορεί ο ιατρός (παθολόγος ογκολόγος ή ακτινοθεραπευτής) να υποβάλει την αίτηση του ασθενούς για πρόσβαση στην κλινική TNA που διατίθεται από τους εταίρους του HITRIplus.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, για να αξιολογηθεί το αίτημά σας, θα πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχετε τη συγκατάθεση του ασθενούς για να παράσχετε τα στοιχεία του για την επιτροπή αξιολόγησης της επιλεξιμότητας του περιστατικού.
  • Να αποστείλετε τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης στην αγγλική γλώσσα, πρωτότυπα ή κατάλληλα μεταφρασμένα από κλινικούς εμπειρογνώμονες.
  • Να γνωρίζετε και να ενημερώσετε τον ασθενή ότι τα δεδομένα του/της θα χρησιμοποιηθούν για τον αποκλειστικό σκοπό της αξιολόγησης της περίπτωσής του και του αιτήματός σας για την θεραπεία του, και εάν η περίπτωση δεν αξιολογηθεί θετικά, θα διαγραφούν εντός 3 μηνών από την αίτησή σας.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί  το ποσό των 3.000,00 €, που αφορά στα έξοδα (μετακίνησης, διαμονής κλπ)  του ιατρού που επιθυμεί να συνοδεύσει τον ασθενή στο κέντρο θεραπείας.

Οι ασφαλισμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με σκοπό την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, γνωστή και ως προγραμματισμένη περίθαλψη, ειδικά σε περιπτώσεις που η περίθαλψη δεν παρέχεται στην Ελλάδα ή η παροχή της δεν είναι δυνατή στον ιατρικώς αποδεκτό χρόνο για την κατάσταση της υγείας τους.

Για τους ασφαλισμένους του, ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (περίθαλψη που παρέχεται εκτός του κράτους ασφάλισης του ασθενή) και αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των δαπανών της περίθαλψης, κατόπιν κατάθεσης σχετικού αιτήματος με ιατρικό φάκελο/δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 32 και 33 στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Χρήσιμες συμβουλές για την οργάνωση της προγραμματισμένης περίθαλψης στο εξωτερικό και για την κάλυψη του κόστους θεραπείας/περίθαλψης  μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησής σας για πρόσβαση στα κέντρα αδρονοθεραπείας  (Clinical Access ) μέσω του προγράμματος   HITRIplus, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Στο Ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
κα. Μαρία Τοπαλίδου,  Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
email : rtherapypapageorgiouhospital@gmail.com ,τηλ. 2313 323420

κα. Χιονία Κωδωνά, Ακτινοφυσικός,
email : medphys@papageorgiou-hospital.gr , τηλ. 2313 323419

HITRIplus trailer video

Δείτε ένα επεξηγηματικό video για το έργο και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό.