Δικαιολογητικά Δήλωσης Γέννησης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Μεταφορτώστε τον πολύγλωσσο οδηγό της Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής για να δείτε τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη δήλωση της γέννησης, την παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης και την έκδοση του εξιτηρίου του νεογνού.