Γενικές Πληροφορίες

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 Ο πρότυπος Βρεφονηπιακός  Σταθμός "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ", είναι ένα  έργο εναρμονισμένο με το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές των παιδικών σταθμών.

Το ευάερο και ευήλιο κτίριο δομημένο νοτίως, εντός του οικοπέδου του Νοσοκομείου, συνολικού εμβαδού  400τ.μ., προσαρμοσμένο στο ανάγλυφο του εδάφους και χωροθετημένο για την καλύτερη εξυπηρέτηση πλησίον του κεντρικού χώρου στάθμευσης διαθέτει αρκετή έκταση διαμορφωμένου υπαίθριου χώρου, εν μέρει σκιαζόμενου, ενώ δυο αυλές σε δύο (2) επίπεδα με διάφορα παιχνίδια συμπληρώνουν την προσεγμένη εικόνα του σχολείου.

Η θεμελίωση του κτιρίου έγινε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικήτα Κακλαμάνη, στις 10 Σεπτεμβρίου 2004, και υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα-μηχανικού τότε προέδρου του Ιδρύματος και τέως προέδρου  του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλη Παπά, οι εργασίες αποπεράτωσης του Παιδικού Σταθμού ολοκληρώθηκαν ακριβώς ένα χρόνο μετά.

Οι  δαπάνες ανέγερσης και εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, καθώς το έργο αποτελεί πραγμάτωση υπόσχεσης των  αδελφών Νίκου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου προς τους εργαζόμενους γονείς του ομώνυμου Νοσοκομείου, προσφέροντας τη φύλαξη και τη φροντίδα των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας  Παιδικού Σταθμού: 231332.3900