Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Κλινική

 

Γενικά

Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ εγκαταστάθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» το 2004 και καλύπτει όλο το φάσμα της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, με τα εξειδικευμένα στις διάφορες επιμέρους κατευθύνσεις στελέχη της.

Πρόκειται για τη μόνη, στον ελληνικό χώρο, ανεπτυγμένη Πανεπιστημιακή Κλινική στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής στα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, όπου λειτουργούν μεμονωμένοι ειδικοί Πλαστικοί Χειρουργοί.

 

Ιστορικό

Το 1970, ο Πλαστικός Χειρουργός Κωνσταντίνος Μαντινάος, ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», καλύπτει το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής. 

Το 1978, με την Α4/2933/15.07.1978 (ΦΕΚ 638/Β'/17.08.1978) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κρίθηκε κατάλληλη για την πλήρη άσκηση ιατρών στην Πλαστική Χειρουργική ( 4 έτη) η Β' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», μετά από αίτηση του αείμνηστου Καθηγητή Α. Μαρσέλλου.

Το 1979 ιδρύθηκε στα πλαίσια της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ το «Εργαστήριο Πλαστικής Χειρουργικής», με υπεύθυνο τον Υφηγητή, Επιμελητή τότε, Κωνσταντίνο Μαντινάο. Το 1981 αναγνωρίστηκε η στελέχωση του ως άνω Εργαστηρίου από τους ήδη υπηρετούντες Πλαστικούς Χειρουργούς Κωνσταντίνο Μαντινάο και Σωκράτη Ιορδανίδη, ενώ το 1982 αυξήθηκε ο αριθμός των ειδικευομένων Πλαστικής Χειρουργικής από 2 σε 4. 

Το 1988, με την Α4/4963/24.10.1988 (ΦΕΚ 789/Β'/27.10.1988) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίστηκαν όλα τα υπάρχοντα τμήματα Πλαστικής Χειρουργικής ως κατάλληλα για την πλήρη άσκηση (τρία (3) έτη) στην Πλαστική Χειρουργική. 

Το 1990, με το Προεδρικό Διάταγμα 13/90 (ΦΕΚ 5/Α'/22.01.1990) ιδρύθηκε Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μοναδική στον ελληνικό χώρο), με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ Κωνσταντίνο Μαντινάο. 

Το 1991, με την Α3Α/7838/12.07.1991 (ΦΕΚ 632/Β'/07.08.1991) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ως άνω Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί στο Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» (το σημερινό Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»). 
Από την εγκατάσταση και λειτουργία της, η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» άρχισε να χορηγεί πλήρη ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής σε ειδικευόμενους ιατρούς, στις τέσσερις θέσεις ειδικευομένων οι οποίες προβλέπονταν.

Το 1999 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Αναπληρωτής. Καθηγητής ΑΠΘ Σωκράτης Ιορδανίδης. 

Το 2001 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Καθηγητής ΑΠΘ Δημήτριος Παπαδημητρίου. 

Το 2003, με την υπ' αριθμ. Υ4α/26854/03/03.04.03 (ΦΕΚ 396/04.04.03 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας «Μετεγκατάσταση-Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης», μετεγκαταστάθηκε η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ από το Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου». 
Οι τέσσερις (4) ειδικευόμενοι στην Πλαστική Χειρουργική ιατροί του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» μετακινήθηκαν μαζί με το λοιπό προσωπικό (πανεπιστημιακοί ιατροί) στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» , ενώ ολοκληρώνεται και η δια διαδικασία μεταφοράς των θέσεών τους.

Από το Νοέμβριο του 2004 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008, τα καθήκοντα του Διευθυντή της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ασκεί ο Πλαστικός Χειρουργός Λάμπης Λαζαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ.

Τον Σεπτέμβριο  2008 τη Διεύθυνση της Κλινικής αναλαμβάνει η Ευτέρπη Δεμίρη. Καθηγήτρια της Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ.  

 

Δραστηριότητες

Η Κλινική υποστηρίζεται από το τμήμα Φυσικής Ιατρικής, καθώς και από όλα τα Εργαστήρια (Αιμοδυναμικό, Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Ιολογικό, Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Αιματολογικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Ακτινοδιαγνωστικό, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής) του Νοσοκομείου. 

Κλινικά, οι δραστηριότητες της Κλινικής εκτείνονται, πέραν των 15 ίδιων κλινών, σε συμβουλευτικές και συνεργατικές λειτουργίες προς τις υπόλοιπες Κλινικές του Νοσοκομείου, καθώς και προς τις Κλινικές άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

 

Κλινικό έργο

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση των καλοηθών και κακοηθών όγκων του δέρματος και των άμεσα υποκείμενων ιστών.
 • Η αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων της χειρός (κακώσεων, φλεγμονών, όγκων, συγγενών και εκφυλιστικών παθήσεων).
 • Η Επανορθωτική Χειρουργική συγγενών και επίκτητων δυσμορφιών και δυσπλασιών που αφορούν στην εξωτερική μορφή και λειτουργία του ατόμου.
 • Η χειρουργική του μαστού με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή για καρκίνο, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
 • Η Αισθητική Χειρουργική, για την διαμόρφωση, όταν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, μιας εξωτερικής εμφάνισης που να ανταποκρίνεται στα αισθητικά πρότυπα που ισχύουν στον συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.
 • Η δημιουργία Ειδικών Μονάδων (Χειρουργικής Χειρός, Laser κ. λπ.), με αυτοδύναμες διευθύνσεις στα επιμέρους αντικείμενα, ενταγμένων στο ενιαίο πλαίσιο της ειδικότητας (εκπαιδευτικά προγράμματα - εξοπλισμοί - εφημερίες κ. λπ.), αποτελεί αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από την αντίστοιχη νοσηρότητα και όρο της ευρωπαϊκής εναρμόνισης στο χώρο της ειδικότητάς μας. Η αξιοποίηση του ίδιου διαθέσιμου ιατρικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών σε κάθε επίμέρους τομέα και η οργανωμένη σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο λειτουργία του θα έχει ως τελικό αποδέκτη τον ευρωέλληνα πολίτη.
 • Η συνολική λειτουργία της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΑΠΘ θα μπορούσε να φτάσει στο προσδοκώμενο ύψιστο επίπεδό της μόνο εφόσον καλυφθούν ισότιμα οι ανάγκες και των τμημάτων εκείνων του Κλινικού και Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου που μέχρι τώρα στήριξαν, στο εύρος ευθύνης τους, το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας έργο. 
  Ειδικά, οι αναγκαίες βελτιώσεις της στελέχωσης του Παθολογοανατομικού, του Αναισθησιολογικού, του τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, καθώς και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου θα έχουν απροσμέτρητη αντανάκλαση στο σύνολο νοσοκομειακό έργο. Ο αποδέκτης του, τελικά συλλογικού, έργου παραμένει ο πολίτης και η πολιτεία των ενεργών πολιτών.
 • Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων, τόσο στην οξεία φάση τους, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι νοσηλείας του ασθενούς σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων, όσο και στη χρόνια φάση, μέχρι την κοινωνική του επανένταξη του ασθενή, με όσο γίνεται λιγότερες αναπηρίες και προβλήματα.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Κύριος στόχος και ενιαίο αντικείμενο της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής είναι η αποκατάσταση της οργανικής λειτουργικότητας του πολίτη και της αρμονίας με τον εαυτό του και τον κοινωνικό του περίγυρο, με εργαλείο την αποκατάσταση της σωματικής του ακεραιότητας και την απαλλαγή του, στο μέτρο του εφικτού, από αναπηρίες και δυσμορφίες, από αισθήματα ανασφάλειας και αυτοϋποτίμησης ή κοινωνικού αποκλεισμού και απόρριψης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ

 • 15 κλίνες σε διαρκή χρήση
 • 10 - 15 κλίνες (σε χρήση από ασθενείς του φάσματος της πλαστικής χειρουργικής, φιλοξενούμενους σε άλλες κλινικές του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», ή σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από το ιατρικό δυναμικό της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 • Μία (1) αίθουσα των Τακτικών Γενικών Χειρουργείων τρεις (3) φορές την εβδομάδα
 • Μία (1) αίθουσα της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας 2 φορές την εβδομάδα
 • Αίθουσα Μικροεπεμβάσεων (3 φορές την εβδομάδα).

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Παθήσεων του Χεριού(Δευτέρα)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Ογκολογίας Δέρματος και Μαλακών Μορίων (Τρίτη)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Παθήσεων του Μαστού (Τετάρτη)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής (Πέμπτη)
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής ( Παρασκευή)
 •  

Εκπαιδευτικό έργο

 • «Πλαστική Χειρουργική», Επιλεγόμενο Μάθημα από αμφιθεάτρου για τους φοιτητές Ιατρικής Θ' (χειμερινού) εξαμήνου.
 • «Πλαστική Χειρουργική», Κλινικό Φροντιστηριακό Μάθημα για τους φοιτητές Ιατρικής Θ΄ και άνω εξαμήνων.
 • Κλινική Ασκηση Εκτοετών Φοιτητών της Α' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ.
 • Εβδομαδιαία Ενδοκλινικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ιατρικό Προσωπικό

150107

Καθηγήτρια - Συντονίστρια

Δεμίρη Ευτέρπη

Ιατρικό Προσωπικό

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

100060

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια

Αβραμίδου Παύλα

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΟΥΛΗ-ΑΞΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΛΗ ΕΛΕΝΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΙΛΑΒΙΔΟΥ ΙΝΝΑ - ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • Επικοινωνία

  1ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Δεμίρη Ευτέρπη

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Αβραμίδου Παύλα

  Tηλέφωνο
  2313 323802

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00