Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Κλινική

 

Γενικά

Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. εγκαταστάθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» το 2004 και καλύπτει όλο το φάσμα της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, με τα εξειδικευμένα στελέχη της στα διάφορα επιμέρους πεδία. Πρόκειται για την πρώτη και μόνη, στον ελληνικό χώρο, πλήρως ανεπτυγμένη Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.

 

Ιστορία

Το 1970, ο Πλαστικός Χειρουργός Κωνσταντίνος Μαντινάος, ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής της Β' Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», κάλυπτε το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής. 

Το 1978, με την Α4/2933/15.07.1978 (ΦΕΚ 638/Β'/17.08.1978) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Β' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», κρίθηκε κατάλληλη για την πλήρη άσκηση ιατρών στην Πλαστική Χειρουργική (4 έτη), μετά από αίτηση του αείμνηστου Καθηγητή Α. Μαρσέλλου.

Το 1979 ιδρύθηκε στα πλαίσια της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ το «Εργαστήριο Πλαστικής Χειρουργικής», με υπεύθυνο τον Υφηγητή Κωνσταντίνο Μαντινάο. Το 1981 αναγνωρίστηκε η στελέχωση του ως άνω Εργαστηρίου από τους τότε υπηρετούντες Πλαστικούς Χειρουργούς Κωνσταντίνο Μαντινάο και Σωκράτη Ιορδανίδη, ενώ το 1982 αυξήθηκε ο αριθμός των ειδικευομένων Πλαστικής Χειρουργικής από 2 σε 4. 

Το 1990, με το Προεδρικό Διάταγμα 13/90 (ΦΕΚ 5/Α'/22.01.1990) ιδρύθηκε Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μοναδική στον ελληνικό χώρο), με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνο Μαντινάο, που εγκαταστάθηκε επίσημα στους χώρους του Γ.Ν. Νοσοκομείου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» (σημερινό Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς») με βάση την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α3Α/7838/12.07.1991 (ΦΕΚ 632/Β'/07.08.1991).

Το 1999 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Σωκράτης Ιορδανίδης. 

Το 2001 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Καθηγητής Α.Π.Θ. Δημήτριος Παπαδημητρίου. 

Το 2003, με την υπ' αριθμ. Υ4α/26854/03/03.04.03 (ΦΕΚ 396/04.04.03 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. μετεγκαταστάθηκε από το Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.Γεννηματάς» στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου». Από τον Ιούνιο του 2004, η Κλινική μετεγκαθίσταται με το σύνολο των ειδικευόμενων ιατρών στην Πλαστική Χειρουργική ιατροί και του λοιπού προσωπικού (Πανεπιστημιακοί Ιατροί) από το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου».

Από το Νοέμβριο του 2004 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008, Διευθυντής της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Λάμπης Λαζαρίδης.

Από το Σεπτέμβριο 2008 τη Διεύθυνση της Κλινικής ανέλαβε η Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ευτέρπη Δεμίρη, θέση την οποία κατέχει έως και σήμερα. Υπό τη σημερινή διεύθυνση, η Κλινική έλαβε την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτικό Κέντρο από την U.E.M.S. (EBOPRAS Certificate of Accreditation, Νοέμβριος 2013), καθώς και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ως Κέντρο Τραύματος Χεριού από την Federation of European Societies for Surgery of the Hand (F.E.S.S.H.). Τον Ιανουάριο του 2013, η Κλινική βραβεύτηκε από το Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», για την άριστη οργάνωσή της, τη μεθοδικότητα και τα αποτελέσματά της.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. υπηρετούν συνολικά πέντε μέλη Δ.Ε.Π., δύο Επιμελητές Α’ Ε.Σ.Υ., ένας Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ., οκτώ ειδικευόμενοι ιατροί Πλαστικής Χειρουργικής, και τρεις Επιστημονικοί Συνεργάτες. Η στελέχωση της Κλινικής συμπληρώνεται από 8 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι δραστηριότητες της Κλινικής εκτείνονται, πέραν των 15 ίδιων κλινών, σε συμβουλευτικές και συνεργατικές λειτουργίες προς τις υπόλοιπες Κλινικές του Νοσοκομείου, καθώς και προς τις Κλινικές άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. αντιμετωπίζονται ασθενείς με προβλήματα όλου του φάσματος της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, καλύπτοντας τις ανάγκες όλης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ σε ορισμένα εξειδικευμένα αντικείμενα προσέρχονται αντιμετωπίζονται ασθενείς από όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και από χώρες του εξωτερικού.

Στα πλαίσια των κλινικών δραστηριοτήτων της Κλινικής, λειτουργούν γενικά και ειδικά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σχετικά με τη χειρουργική του μαστού, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή, τη χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων όγκων δέρματος και μαλακών μορίων, την αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων της χειρός, την αποκατάσταση ελλειμμάτων κεφαλής & τραχήλου, την μικροχειρουργική αποκατάσταση κάτω άκρου, τη χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος, την επανορθωτική χειρουργική αγγειακών ανωμαλιών και άλλων συγγενών δυσπλασιών της παιδικής ηλικίας, καθώς και την αντιμετώπιση περιπτώσεων αισθητικής χειρουργικής, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις.

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων όγκων και Μελανώματος του δέρματος και των όγκων μαλακών μορίων και η λειτουργία μονάδας LASER.
 • Η χειρουργική του μαστού με ιδιαίτερη έμφαση στην Αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή για καρκίνο, είτε άμεσα είτε όψιμα.
 • Η αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων του Χεριού (κακώσεων, φλεγμονών, όγκων, συγγενών και εκφυλιστικών παθήσεων).
 • Η χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς Λεμφοιδήματος και παθήσεων του λεμφικού ιστού.
 • Η επανορθωτική χειρουργική Αγγειακών Ανωμαλιών, και λοιπών Συγγενών και Επίκτητων Δυσπλασιών της παιδικής ηλικίας.
 • Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων, τόσο στην οξεία, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι νοσηλείας του ασθενούς σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων, όσο και στη χρόνια φάση τους.
 • Η αποκατάσταση ελλειμμάτων Κεφαλής & Τραχήλου και Κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών.
 • Η μικροχειρουργική αποκατάσταση ελλειμμάτων κάτω άκρων.
 • Η χειρουργική αντιμετώπιση μετά-βαριατρικών ασθενών.
 • Η Αισθητική Χειρουργική, για τη διόρθωση ή/και βελτίωση της σωματικής εικόνας που να ανταποκρίνεται στα αισθητικά πρότυπα εμφάνισης, εφόσον υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και σαφείς ενδείξεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ

 • 15 κλίνες σε διαρκή χρήση στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
 • 5-10 κλίνες, σε χρήση από ασθενείς του φάσματος της πλαστικής χειρουργικής, φιλοξενούμενους σε άλλες κλινικές του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», ή σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από το ιατρικό δυναμικό της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 • Μία (1) αίθουσα των Τακτικών Γενικών Χειρουργείων τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα
 • Μία (1) αίθουσα της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας 2 φορές την εβδομάδα
 • Αίθουσα Μικροεπεμβάσεων (καθημερινά)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 • Δευτέρα: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Ειδικό Ιατρείο Παθήσεων του Μαστού
 • Τρίτη: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Ειδικά Ιατρεία Ογκολογίας Δέρματος – Μελανώματος, Χειρουργικών Παθήσεων του Χεριού, Κρανιοπροσωπικής χειρουργικής, Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου, Μετα-Βαριατρικής χειρουργικής
 • Τετάρτη: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής και Ειδικό Ιατρείο Λεμφοιδήματος
 • Πέμπτη: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής
 • Παρασκευή: Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • «Πλαστική Χειρουργική», Επιλεγόμενο Μάθημα από αμφιθεάτρου για τους φοιτητές Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ.
 • «Πλαστική Χειρουργική», Κλινικό Φροντιστηριακό Μάθημα για τους φοιτητές Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ.
 • Κλινική Άσκηση Εκτοετών Φοιτητών Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ. Που ασκούνται στην Α' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ.
 • Εβδομαδιαία Ενδοκλινικά Μαθήματα
 • Μεταπτυχιακό μάθημα «Μεθοδολογική προσέγγιση χειρουργικών παθήσεων μαστού» των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση στη Μικροχειρουργική» στο Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
 • Επικοινωνία

  1ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Δεμίρη Ευτέρπη

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Αβραμίδου Παύλα

  Tηλέφωνο
  2313 323802

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00