Πνευμονολογικό Τμήμα

Κλινική

 

Ιστορικό

H Πνευμονολογική Κλινική άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1999

Δραστηριότητες

Α. Εξωτερικά Ιατρεία

 • Τακτικά  Εξωτερικό Ιατρεία Καθημερινά 9 πμ - 14 μμ.

Διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση πνευμονοπαθειών, μετά από προγραμματισμένα ραντεβού ή παραπομπή.

Επίσης διάγνωση παθήσεων υπεζωκότα, σταδιοποιήσεις νεοπλασιών πνεύμονα, και σε συνεργασία με ακτινολογικό εργαστήριο διατοιχωματικές βιοψίες πνευμόνων.

 • Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Κάθε Τετάρτη 11 πμ - 13:30 μμ.
 • Ιατρείο Έρευνας Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο.

Εξωτερικό ιατρείο εκτίμησης πιθανών απνοιών. Πολυκαταγραφικές μελέτες στη διάρκεια του ύπνου.

 • Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία:

Δευτέρα: A.Γαβριηλίδου Τετάρτη: Β. Τσαούσης

Β. Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας:

Εκτελούνται  καμπύλες ροής-όγκου, έλεγχος αναστρεψιμότητας βρογχικής απόφραξης,  αρτηριοπαρακεντήσεις και μελέτη αναπνευστικών αερίων, οξιμετρίες, , έλεγχος όγκων και χωρητικοτήτων πνευμόνων, εκτίμηση διαχυτικής ικανότητας, μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών στοματικών πιέσεων, δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών, έλεγχος βρογχικής υπεραντιδραστικότητας.

Γ. Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο
Διαγνωστικές βρογχοσκοπήσεις με λήψη των ενδεικνυόμενων υλικών (κυτταρολογι-κών, ιστολογικών, καλλιεργειών βρογχικών εκπλυμάτων, ανοσολογική μελέτη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος). Θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις.

Δ. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Συμμετοχή στις γενικές εφημερίες

Ε. Νοσηλεία ασθενών
Στην πλειονότητα στις  Παθολογικές Κλινικές και το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

ΣΤ. Συμβουλευτική κάλυψη
Όλων των κλινικών και της ΜΕΘ στα ανακύπτοντα πνευμονολογικά προβλήματα.

Z. Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών

Επιστημονικό έργο

Μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, της European Respiratory Society και του American College of Chest Physicians. Η κ. Κάκουρα είναι τακτικό μέλος επιτροπής εξετάσεων για τη χορήγηση ειδικότητας και τακτικό μέλος των συμβουλίων κρίσης και επιλογής Ιατρών ΕΣΥ

Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, ομιλιών σε συνέδρια και προεδριών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Συμμετοχή σε περισσότερες από 20 διεθνείς πιστοποιημένες  πολυκεντρικές κλινικές μελέτες.

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Εκπαίδευση /μετεκπαίδευση πνευμονολόγων, ειδικευόμενων των Παθολογικών και της Καρδιολογικής Κλινικής  και των φοιτητών της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ.

Ιατρικό Προσωπικό

@

Δ/ντρια Πνευμονολογικού Τμήματος

Κάκουρα Μαριάννα

Ιατρικό Προσωπικό

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΑΝΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α'
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'
AΜΠΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β'
ΜΟΥΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β'

Νοσηλευτικό Προσωπικό

100135

Προϊστάμενος Νοσηλευτής

Τσιφούτη Ασημίνα

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Σίμογλου Στυλιανή - Νοσηλεύτρια, Αντικ. Προϊσταμένη
Θωμά Μαρία - Νοσηλεύτρια
Μάλλιου Ιουλία - Νοσηλεύτρια
Τζαμτζίδου Φωτεινή - Νοσηλεύτρια
Σκουλάκη-Μανιάτη Ηλιοστάλαχτη - Νοσηλεύτρια
Δήμου Αικατερίνη - Νοσηλεύτρια
Γιαννακού Ναυσικά - Νοσηλεύτρια
Μάτκας Νικόλαος - Νοσηλευτής
Σιώπη Μαρία - Νοσηλεύτρια
Ανδρέου Σωτηρία – Νοσηλεύτρια
Γκουδίνα Χριστίνα - Νοσηλεύτρια
Πάσπαλη Ηλιάνα - Νοσηλεύτρια
Ζελελίδης Μιχαήλ - Νοσηλευτής

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  1 όροφος
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντρια Πνευμονολογικού
  Κάκουρα Μαριάννα

  Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια
  Τσιφούτη Ασημίνα

  Τηλέφωνο
  2313 323531
  2313 323527