Τα μαθήματα προετοιμασίας για τη μητρότητα, λόγω της πανδημίας, πραγματοποιούνται πλέον με τη χρήση γνωστής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε έγκυες άνω των 24 εβδομάδων κύησης και σε αυτά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και οι σύντροφοι των εγκύων.

Επικοινωνία και πληροφορίες:

2313323383 (εργάσιμες ημέρες, ώρες: 12:00-14:00)

κα Σαράντη Ευαγγελία, Μαία, Προϊσταμένη Αίθουσας Τοκετών