Α' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

Κλινική

 

Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική άρχισε τη λειτουργία της το έτος 1942 με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Αναστάσιου Μισιρλόγλου. Εγκαταστάθηκε αρχικά, μαζί με άλλες πανεπιστημιακές κλινικές, στο Δημοτικό Νοσοκομείο (νυν Αγιος Δημήτριος) στις 20 Μαϊου του 1943. Το αρχικό προσωπικό της κλινικής συμπεριλάμβανε δύο επιμελητές και ένα βοηθό. Η εγκατάσταση και λειτουργία της στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έγινε το 1953, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003. Από τον Ιανουάριο του 2004 μεταφέρθηκε με όλο σχεδόν το ιατρικό της δυναμικό στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Το 1968 γίνεται στην Α' Χειρουργική Κλινική η πρώτη, σε πανελλήνιο επίπεδο, πτωματική μεταμόσχευση νεφρού από τον Καθηγητή Κ. Τούντα. Ο καθηγητής Λαζαρίδης προβαίνει το 1970 στην πρώτη μεταμόσχευση από πατέρα δότη σε συνεργασία με τον καθηγητή Βαλτή και μέχρι της αποχωρήσεως του πραγματοποιεί 247 νεφρικές μεταμοσχεύσεις με αποτελέσματα εφάμιλλα μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

Από της διευθύνσεως Κ. Τούντα, αλλά ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του το 1969 και την εκλογή του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, στην A' Πανεπιστημιακή Xειρουργική, διενεργούνται με αύξουσα συχνότητα καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις μέχρι το 1986, οπότε και ιδρύθηκε ξεχωριστή Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Α.Π.Θ. . Η κλινική αυτή επανδρώθηκε με στελέχη της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής και είχε πρώτο διευθυντή τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη. Ήδη από το 1961 διενεργούνται στην Α' Χειρουργική Κλινική μείζονες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. Η αντιμετώπιση αγγειακών ασθενών συστηματοποιείται και διευρύνεται μετά το 1969 με την παρουσία του καθ. Λαζαρίδη και εν συνεχεία αναβαθμίζεται περεταίρω μετά το 1986, υπό τη διεύθυνση του αναπλ. Καθηγητή Ι. Σάπικα. Πολλά στελέχη της κλινικής εκπονούν στο χρονικό αυτό διάστημα διδακτορικές διατριβές με αμιγώς αγγειοχειρουργικά θέματα, όπως η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, της πυλαίας υπερτάσεως και της νεφραγγειακής υπερτάσεως. Το 1990, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Δαλαϊνα, αναγνωρίζεται η αγγειοχειρουργική ως μονο-ειδικότητα, γεγονός που ωθεί την κλινική σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στον αγγειοχειρουργικό τομέα.

 

Κλινικό έργο

Στο κλινικό έργο της Α' Πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής περιλαμβάνονται:

I. Τακτικά χειρουργεία σε πέντε αίθουσες εβδομαδιαίως ,στα οποία πραγματοποιείται όλο το φάσμα των χειρουργικών – αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
II. Επιπλέον αίθουσα τακτικού χειρουργείου κάθε δεύτερη εβδομάδα για την κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών ασθενών.
III. Day - surgery κάθε Δευτέρα στα χειρουργεία της βραχείας κλινικής , στα οποία καλύπτονται και οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών με τοποθέτηση υποδόριων διαύλων χημειοθεραπείας (in fuse a port )
IV. Σηπτικό χειρουργείο κάθε Πέμπτη στις αίθουσες των μικροεπεμβάσεων στο τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων .

 

Η κλινική παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εφαρμόζει τις νέες χειρουργικές τεχνικές.

a.  Στον τομέα της αγγειοχειρουργικής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων.
b.  Στον τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασσικής χειρουργικής, χειρουργικής ογκολογίας, αγγειο-ογκολογικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε όλο το φάσμα.

 

Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική λειτουργεί τακτικά εξωτερικά ιατρεία πέντε ημέρες την εβδομάδα κάθε εβδομάδα: 

 • Γενικής χειρουργικής τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή) 
 • Ιατρείο παχέως εντέρου και πρωκτού κάθε Πέμπτη 
 • Ιατρείο μαστού κάθε Παρασκευή 
 • Ογκολογικό ιατρείο  κάθε Παρασκευή 
 • Αγγειοχειρουργικό ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη – Πέμπτη)
 • Ιατρείο ενδοκρινών αδένων

Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική συμμετέχει στο κυκλικό πρόγραμμα γενικών εφημεριών και πρωινών καλύψεων του νοσοκομείου. Το αγγειοχειρουργικό τμήμα της είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση των συναφών με την ειδικότητα περιστατικών σε όλες τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, αλλά και σε καθημερινή βάση υπό τη μορφή εσωτερικής κάλυψης των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

 

Εκπαιδευτικό έργο

Στην κλινική μας εκπαιδεύονται πάνω απο 200 φοιτητές Ιατρικής κατά έτος στο υποχρεωτικό μάθημα της Γενικής Χειρουργικής, στο ΣΤ', στο Ζ' και στο ΙΑ' εξάμηνο. Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική έχει την ευθύνη της παράδοσης και εξέτασης των επιλεγόμενων μαθημάτων :

 • της Χειρουργικής Ογκολογίας και
 • της Αγγειοχειρουργικής στους φοιτητές του Θ' εξαμήνου

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις και τα μαθήματα της κλινικής και την καθημερινή συζήτηση των περιστατικών, καθώς και τη συμμετοχή - πραγματοποίηση υπό επίβλεψη- σε ένα εύρος επεμβάσεων, όπως και στη λειτουργία των επειγόντων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων.
Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η εμπειρία που αποκτούσαν μέχρι πρότινος οι ειδικευόμενοι ιατροί στην αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της κλινικής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, της οποίας την αποκλειστική ευθύνη έφεραν οι ιατροί της κλινικής. Για το λόγο αυτό έχει ήδη υπάρξει συνεργασία με το διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την περιοδική εκπαίδευση των ειδικευομένων της κλινικής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. 
Η Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική έχει την ευθύνη οργανώσεως Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Γενικής Χειρουργικής και Αγγειoχειρουργικής τα οποία γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας και το αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε εβδομαδιαία βάση με την παρουσία συναδέλφων ιατρών άλλων ειδικοτήτων, αλλά και στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της  Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 
Έλληνες και Ευρωπαίοι Αγγειοχειρουργοί εκπαιδεύονται σε πρωτοποριακές χειρουργικές τεχνικές  που εφαρμόζονται στην  Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική.

 

Ερευνητικό έργο

Στα πλαίσια  της έρευνας, σε συνδυασμό με την επιθυμία των στελεχών της κλινικής να συμβάλλουν στην παραγωγή γνώσης :

 • Εκπονούνται διδακτορικές διατριβές,
 • Βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικά πρωτόκολλα,
 • Η κλινική μετέχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες.

Ερευνητικά πρωτόκολλα που βρίσκονται σε εξέλιξη :

 • Οι μεταβολές της χημικής και κυτταρικής ανοσίας στις διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Μελέτη της πρόληψης της  post-ERCP παγκρεατίτιδας με προφυλακτική χορήγηση συνθετικών ανάλογων σωματοστατίνης.
 •  Συγκριτική μελέτη μεταξύ συνεχούς έγχυσης ροπιβακαϊνής 0,2 % και συστηματικής χορήγησης i.v. χορήγησης παρεκοξίμπης 40 mg (1x2) στη μετεγχειρητική αναλγησία σε μικρές και μεγάλες εγχειρητικές τομές.
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος μετεγχειρητικών συλλογών μετά από μη επιπλακείσα λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

Πολυκεντρικές μελέτες στις οποίες συμμετέχει η κλινική :

 • Προοπτική πολυκεντρική μελέτη βατότητας επιπολής μηριαίας αρτηρίας μετά από αγγειοπλαστική (ASSESS).
 • Προοπτική πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης  Η.Χ.Μ.Β σε εν τω βάθη φλεβική θρόμβωση (VANKONG).
 • Προοπτική μελέτη θεραπείας αντιμετώπισης  επιπολής θρομβοφλεβίτιδας (CALISTO).
 • Προοπτική μελέτη αποκατάστασης οξέως διαχωρισμού αορτής με ενδοαγγειακή αποκατάσταση (ABSORB).
 • Προοπτική πολυκεντρική μελέτη εκβασης μικρών Α.Κ.Α μετά από παρακολούθηση ή ενδοαγγειακή αποκατάσταση (CEASAR).
 • Προοπτική πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης ενδοαγγειακής και ανοικτής αποκατάστασης μη συμπτωματικών καρωτιδικών στενώσεων (ACST).

 

Ιατρικό Προσωπικό

150779

Καθηγητής - Συντονιστής

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ιατρικό Προσωπικό

ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ A'
ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

oulousidis

Προϊστάμενος Νοσηλευτής

Ουλουσίδης Δημήτριος

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΒΟΥΒΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΔΟΥΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΝΤΙΚ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΚΟΣΑΞΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΜΟΣΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΜΟΥΝΤΖΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤΡΙΑ

 • Επικοινωνία

  4ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Παπαδόπουλος Βασίλειος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Ουλουσίδης Δημήτριος

  Tηλέφωνο
  2313 323593

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00