Κεντρικά Χειρουργεία

Χειρουργεία

Γενικά

Τα Κεντρικά Χειρουργεία του Nοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι ένας συνδυασμός του αμερικάνικου και του γερμανικού προτύπου αρχιτεκτονικής διάταξης. Αναλυτικότερα, στο αμερικάνικο πρότυπο, βασικό και κύριο χαρακτηριστικό είναι η διάταξη των αιθουσών επέμβασης εκατέρωθεν του κεντρικού χώρου-διαδρόμου διακίνησης αποστειρωμένου υλικού, ενώ βασικό γνώρισμα του γερμανικού προτύπου είναι η ύπαρξη βοηθητικών χώρων, όπως χώρος προνάρκωσης, έξοδος ακάθαρτων υλικών, αποθήκη εξοπλισμού προς τον περιμετρικό διάδρομο, άσηπτος διάδρομος και χώρος ανάνηψης.

Τα Κεντρικά Χειρουργεία του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου βρίσκονται στον 1ο όροφο της χειρουργικής πτέρυγας και περιλαμβάνουν δύο τμήματα: κεντρικά χειρουργεία και ανάνηψη.

Χειρουργικές αίθουσες

1η : Παιδοχειρουργική
2η & 3η : Γενική Χειρουργική
4η: Οφθαλμολογική
5η: Νευροχειρουργική
6η & 7η: Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική
8η & 9η: Ορθοπεδική
10η: Πανεπιστημιακή Χειρουργική
11η: ΩΡΛ
12η: Πλαστική Χειρουργική
13η: Ουρολογική
14η: Σηπτικό Χειρουργείο
Οι χειρουργικές αίθουσες χρησιμοποιούνται προς αντιμετώπιση προγραμματισμένων (τακτικών) περιστατικών όπως και επειγόντων με μέσο όρο περιστατικών τα 50 περιστατικά ανά ημέρα.

Τύποι Χειρουργικών Επεμβάσεων

Ανοικτή χειρουργική, Λαπαροσκοπική χειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Παιδοχειρουργική, Νεογνοχειρουργική, Οφθαλμολογική, Καρδιοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Ορθοπεδική, Χειρουργεία Τραύματος, Χειρουργεία Πλαστικής Χειρουργικής, Χειρουργεία Ουρολογικής-Ανοιχτές όπως και Διουρηθρικές Επεμβάσεις και Επεμβάσεις ΩΡΛ

 • Επικοινωνία

  1ος Όροφος
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Μαυροματίδης Σάββας

  Tηλέφωνο
  2313 323441