Β' ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ

Κλινική

Σκοπός B΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός της Β΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. είναι να προσφέρει τριτοβάθμια ή τεταρτοβάθμια περίθαλψη υψηλού επιπέδου σε ασθενείς με ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις και προβλήματα στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Παράλληλα με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας στοχεύει επίσης στην παραγωγή ποιοτικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Η κλινική εξυπηρετεί νοσηλευτικές, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας, σε θέματα που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων που προσβάλλουν τα όργανα, τις κοιλότητες και τις αισθήσεις της περιοχής κεφαλής και τραχήλου, καθώς και των επιπλοκών που προκύπτουν στα πλαίσια της συντηρητικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης των εν λόγω παθήσεων, σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται κλινικά αφορούν παθήσεις όπως φλεγμονές, κακώσεις, συγγενείς ανωμαλίες καθώς και νεοπλάσματα των ώτων, της ρινός, του στοματοφάρυγγα, του λάρυγγα και του τραχήλου, των σιαλογόνων αδένων και των κρανιακών νεύρων της περιοχής μας.

Ιστορία B΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Ίδρυση στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) της Β’ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, σύμφωνα με την απόφαση ΥΑ 109079/Β1 (ΦΕΚ 1947/Β/2003).
Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργείας της Β’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Σύμφωνα με την απόφαση Υ4α/14877 (ΦΕΚ 1758/Β/2004),
Πρώτος Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής ήταν ο Καθηγητής Γεώργιος Κεκές (2004-2008). Τον Καθηγητή Γεώργιο Κεκέ διαδέχθηκαν ως Διευθυντές της Κλινικής ο Αν. Καθηγητής Σπυρίδων Μεταξάς (2008-2011) και ο Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης (2011-2016). Σήμερα, από την 01/09/2016 Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής είναι ο Καθηγητής Μάρκου Κωνσταντίνος.

Οι χώροι της Κλινικής

A) Η κλινική έχει αναπτυγμένες 16 κλίνες συνολικά, στον 1ο όροφο του ΓΝ Παπαγεωργίου σε δικό της αυτόνομο χώρο .
B) Yπάρχουν πέντε (5) διακριτοί χώροι στα Ε.Ι. ΩΡΛ στην Α’ στάση, όπου διενεργούνται τα γενικά και ειδικά ιατρεία.
Γ) Ένας (1) χώρος διδασκαλίας όπου διενεργείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής και το Ογκολογικό συμβούλιο Κεφαλής και Τραχήλου σε εβδομαδιαία βάση.

Πρόγραμμα Κλινικής

Αριθμός κλινών: 22

Αίθουσες τακτικού Χειρουργείου 3 εβδομαδιαίως
Διενέργεια επεμβάσεων υπό τοπική αναισθησία εβδομαδιαίως.

Πλήρης συμμετοχή στο πρόγραμμα Γενικών εφημερίων.

Η Κλινική είναι  ένα από τα μεγαλύτερα  Κέντρα Κοχλιακών Εμφυτέυσεων στην Ελλάδα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, έχοντας πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθμό κοχλιακών εμφυτεύσεων πανελλαδικά την τελευταία τριετία.

Οι υπηρεσίες προς την κοινότητα διανθίζονται με μια σειρά από πρωτοπόρα ειδικά εξωτερικά ιατρεία υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Μάρκου και συγκεκριμένα:

1)Ειδικό Ιατρείο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων :

Έχει ως αντικείμενο τον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο και       παρακολούθηση , καθώς και την λογοθεραπευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με κοχλιακό εμφύτευμα.

 2)Ειδικό Ρινολογικό Ιατρείο διαταραχών Όσφρησης και Γεύσης: 

Πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά  και διαβαλκανικά ειδικό ιατρείο στον συγκεκριμένο τομέα. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με διαταραχές όσφρησης και γεύσης, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Ενδοσκοπική εκτίμηση
 • Έλεγχο οσφρητικής ικανότητας (sniffinsticks)
 • Έλεγχο γευστικής ικανότητας (tastestrips)
 • Έλεγχο ρινικής ροής και αντίστασης (ρινομανομετρία)
 • Έλεγχο ενδορρινικής λειτουργίας του τρίδυμου νεύρου (lateralizationtest)

3)Ειδικό Ιατρείο σιαλενδοσκοπήσεων: 

Πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά ειδικό ιατρείο στον συγκεκριμένο τομέα. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με αποφρακτικά προβλήματα σιελογόνων αδένων, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα και παρωτίδας
 • Αφαίρεση λίθων ενδοσκοπικά
 • Διάνοιξη στενώσεων
 • Εγχύσεις φαρμάκων

4)Ειδικό Ρινολογικό Ιατρείο/Αλλεργικής ρινίτιδας
Έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση-αντιμετώπιση παθήσεων της ρινός ,με έμφαση στην αλλεργική ρινίτιδα.

Περιλαμβάνει:

 • Ενδοσκοπικό έλεγχο
 • Έλεγχο ροής και αντίστασης του αέρα στην μύτη με ρινομανομετρία
 • Εκτίμηση με σταθμισμένα ερωτηματολόγια των συμπτωμάτων πριν και μετά τη θεραπεία.
 • Διενέργεια αλλεργικών Δερματικών test

5)Ειδικό Ιατρείο Υπνικής Άπνοιας και Ρογχοπαθειών

Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση ρογχοπαθειών (ροχαλητό, αποφρακτικές άπνοιες ύπνου), με ανατομικό και λειτουργικό έλεγχο του ανώτερου αεραγωγού. Περιλαμβάνει:

 • Εκτίμηση με σταθμισμένα ερωτηματολόγια των συμπτωμάτων
 • Ενδοσκόπηση του ανώτερου αεραγωγού
 • Ενδοσκόπηση του ανώτερου αεραγωγού υπό φαρμακευτικό ύπνο (DISE)
 • Συμβουλευτική για πιθανές θεραπευτικές προτάσεις (ενδοστοματικών συσκευών προώθησης της γνάθου, CPAP, χειρουργικές παρεμβάσεις )
 • Εφαρμογή Νευροδιεγέρτη Υπογλωσσίου Νεύρου

6)Ειδικό Ιατρείο Ακοής και Ισορροπίας
Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση-θεραπεία διαταραχών της ακοής και ισορροπίας (ίλιγγος). Περιλαμβάνει:

  • Εργαστήριο ακοομετρίας, Τυμπανομετρίας, Προσδιορισμό ακουστικών αντανακλαστικών.
  • Καταγραφή Προϊόντων Ακουστικής Παραμόρφωσης (DPOAEs),
  • Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους.
  • Βιντεο-νυσταγμογραφία

7)Νεογνικός Έλεγχος Ακοής

Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση, καθοδήγηση ,αντιμετώπιση και την

παρακολούθηση της βαρηκοίας σε νεογνά μη νοσηλευόμενα .  Περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο με ωτοακουστικές εκπομπές ΤΕOAEsκαι DPOAEs
 • Έλεγχο με Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους

8)Ειδικό Ιατρείο φωνής και διαταραχών κατάποσης

Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση-θεραπεία διαταραχών της φωνής και της κατάποσης. Περιλαμβάνει:

 • Ενδοσκόπηση-Στροβοσκόπηση λάρυγγα
 • Ενδοσκοπικό λειτουργικό έλεγχο της κατάποσης

9) Ειδικό ΟγκολογικόΙατρείο ΩΡΛ

10) ΕιδικόΙατρείο Παιδιατρικού Αεραγωγού

11) Γενικό Ιατρείο ΩΡΛ  

12) Γενικό Ιατρείο ΩΡΛ Επανεξετάσεων

13) Νεογνικός Έλεγχος Ακοής για νεογνά της ΜΕΝ

Δραστηριότητες:

1)Κλινικό έργο-Χειρουργική δραστηριότητα

2)Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Προπτυχιακό Επίπεδο

Ασκεί ετησίως κατά μ.ο. 120 φοιτητές, του Η' εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. τόσο με κλινικά φροντιστήρια, όσο και με από αμφιθεάτρου μαθήματα.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο

Ετήσιο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων μεβιβλιογραφικές ενημερώσεις, συναντήσεις με συναφείς ειδικότητες, μαθήματα και διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών.

Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής συμμετέχουν και διενεργούν μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

3)Επιστημονικό έργο

Διενεργούνται  επί του παρόντος 15 διδακτορικές διατριβές, πολυάριθμες μεταπτυχιακές εργασίες και επιστημονικά πρωτόκολλα καθώς και συνεχείς δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά

Διακρίσεις:

Πρώτη επί διετία κλινική σε αριθμό κοχλιακών εμφυτεύσεων

Κέντρο αναφοράς για διαταραχές όσφρησης και γεύσης.

Μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα για εμφύτευση διεγέρτη υπογλωσσίου σε ασθενείς με υπνική άπνοια

 • Επικοινωνία

  1ος όροφος 
  6όροφο κτίριο

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Μάρκου Δ. Κωνσταντίνος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Τοξιάδου Συμέλα 

  Tηλέφωνο
  2313 323522

  Επισκεπτήριο
  Δευτέρα-Παρασκευή 
  16:00-18:00
  Σαβ-Κυρ & Αργίες:
  11:00-13:00 & 16:00-18:00