ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ