ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΡ.ΔΙΚΑ. 013-2020)

Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να μην τα ανοίγετε απευθείας, γιατί οι σύνδεσμοι των αρχείων ανανεώνονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπετε τα καινούρια αρχεία, αλλά τα παλαιότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.