ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021, CPV: 45259000-7, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.840,40 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ (α/α Σ.03.21)