Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλεια Ασθενών

1. Ως οδηγός φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας, ακόμη και για απόσταση λίγων μέτρων(Υποχρεωτικό)
2. Ως οδηγός σταματώ πάντα όταν ο σηματοδότης στη διάβαση έχει πορτοκαλί χρώμα(Υποχρεωτικό)
3. Έχω εγκατεστημένο αντιηλεκτροπληξιακό relay (διαρροής) στο σπίτι μου.(Υποχρεωτικό)
4. Είμαστε ασφαλείς ή απλά τυχεροί;(Υποχρεωτικό)