Πυρηνικής Ιατρικής

Κλινική

 

Ιστορικό

Ίδρυση Γ' Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ και η εγκατάσταση του στο Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου»

Το Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 2004, ενώ  το 2005 αποφασίστηκε η εγκατάσταση του στο μέχρι τότε Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΕΣΥ του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», οπου λειτουργεί με το συνολο του προσωπικού ως Γ’ Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ.

 

Γενικά στοιχεία

Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου
Από την ίδρυση του Γ' Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ το 2004 ορίσθηκε ως Διευθυντής ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Δ. Καρατζάς

Το 2006, με τη σύμπτυξη των εργαστηρίων, ορίσθηκε ως υπεύθυνος ιατρός ο κ. Καρατζάς Νικόλαος, σε αντικατάσταση του πρώην Δ/ντή του ΕΣΥ κ. Χατζόπουλου Δημητρίου.

Από το Σεπτέμβριο του 2013, με τη συνταξιοδότηση του Κ. Καρατζά, τα καθήκοντα του Διευθυντή ανέλαβε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Άρσος.

 

Αναγνώριση του Γ' Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ ως κατάλληλο για χορήγηση πλήρους ειδικότητας.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγνώρισε το Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ως κατάλληλο για χορήγηση πλήρους ειδικότητας με την απόφαση υπ' αρ Υ7α/Γ.Π/οικ 84729/13-7-06 92905 που δημοσιεύθηκε στο στις 31.7.2006. Με το ΦΕΚ υπ. αρ. 1775/05-09-07ΤΒ' σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ.Υ4α/76387/07/24-08-2007 & Υ4α/89909/05/24-08-2007 εγκρίθηκαν δύο (2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών.

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Καθηγητής - Συντονιστής
  Άρσος Γεώργιος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Αβραμίδου Πελαγία

  Υπ. Παραϊατρικού Προσ.
  Γεροδήμος Κων/νος

  Tηλέφωνο
  2313 323504

  Τηλεμοιοτυπία
  2310 991466

  Email
  piriniki@papageorgiou-hospital.gr