Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Κλινική

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται κατ' έτος περίπου 800 ασθενείς εκ των οποίων οι 500 είναι της Γενικής ΜΕΘ και 300 καρδιοχειρουργικοί ασθενείς. Η μέση θνησιμότητα στη Γενική ΜΕΘ είναι περίπου 18% ανάλογη της προβλεπόμενης θνησιμότητας από το APACHE II σύστημα μέτρησης της βαρύτητας των νοσηλευομένων ασθενών της ΜΕΘ και η μέση θνητότητα των καρδιοχειρουργικών ασθενών είναι περίπου 4-5% απόλυτα συμβατή με τα διεθνή δεδομένα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στη ΜΕΘ εκπαιδεύονται τέσσερις εξειδικευόμενοι στην Εντατική Θεραπεία διορισμένοι από το Υπουργείο Υγείας και κατά καιρούς εκπαιδεύονται και Ειδικοί Εντατικολόγοι από άλλες ΜΕΘ της Ελλάδος στο μηχανικό αερισμό και την διοισοφαγεία υπερηχοκαρδιογραφία.
Η εκπαίδευση των εξειδικευομένων γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12-13 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ετιαρείας Εντατικής Θεραπείας.
Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι αρμοδιότητα της Προϊσταμένης του τμήματος και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου με την συνδρομή του ιατρικού προσωπικού για ειδικά θέματα και όταν αυτό απαιτείται.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τόσο το Ιατρικό όσο και το Νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ συμμετέχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με πρωτότυπες εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται στα αντίστοιχα πρακτικά των Συνεδρίων (5-10 ανά έτος). Επίσης έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων ήδη δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά (1 ανά έτος από το 2004 και εντεύθεν) και έχει δημοσιεύσει 2 εργασίες σε Αγγλόφωνα ιατρικά περιοδικά.

Οι εξειδικεύσεις της ΜΕΘ είναι από πλευράς ιατρικής στο μηχανικό αερισμό, υπερηχογραφία, έλεγχος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μεταβολισμό και από πλευράς νοσηλευτικής στα ηθικά διλήμματα στο τέλος της ζωής (Ethics in the end of life), ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πρόληψη των κατακλίσεων.

 • Επικοινωνία

  1ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντης - Συντονιστής
  Τσαγκούριας Ματθαίος

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Ελεσνίτσαλης Γεώργιος

  Tηλέφωνο
  2313 323367

  Επισκεπτήριο & Ενημέρωση Συγγενών Α' βαθμου:
  Καθημερινά 15:15-16:30
  (2 άτομα/ασθενή για 10 λεπτά)