Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Εργαστήριο

Γενικά

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. 

Το Εργαστήριο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη διάγνωση των ασθενειών και στην κλινική εκτίμηση. Η πλέον άμεση προσφορά της Κυτταρολογίας στον ασθενή είναι η παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών λύσεων τόσο σε απλές όσο και σε δύσκολες και προβληματικές περιπτώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του μικροσκοπικού καθορισμού της νόσου, με κυτταρολογική προπαρασκευή και κυτταροχημικές και ανοσοκυτταροχημικές μεθόδους.

Το Κυτταρολογικό εργαστήριο από την ίδρυσή του εφαρμόζει τη μέθοδο της Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης (liquid based, cytology).

Στο Κυτταρολογικό Τμήμα γίνονται οι εξετάσεις :

- Εξέταση κολπικού ,εξωτραχηλικού και ενδοτραχηλικού εκκρίματος (Τεστ Παπ)
- Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού. 
- Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων, βρογχικών εκκρίσεων (brushing, washing) .
- Κυτταρολογική εξέταση ούρων.
- Κυτταρολογική εξέταση υγρών κοιλοτήτων ,όπως Ασκητικού, Πλευριτικού και Περικαρδικού.
- Εξέταση Αρθρικού υγρού και Εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ).

Παρακεντήσεις με λεπτή βελόνα FNA σε:

α) Επιφανειακά όργανα όπως : μαστό, θυρεοειδή αδένα, λεμφαδένες, σιελογόνους αδένες, μαλακά μόρια και σε 
β) Εν τω βάθει όργανα όπως : πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, νεφρά, οστά συμπεριλαμβανομένης και της σπονδυλικής στήλης, υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου

Γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και κυτταρολογικός έλεγχος όρχεων στα πλαίσια διερεύνησης της υπογονιμότητας και εξετάζονται κυτταρολογικώς επιχρίσματα (SCRAPING) από αλλοιώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων,π.χ. στοματική κοιλότητα.

Τέλος, πραγματοποιούνται χειρουργικά εντυπώματα ογκόμορφων αλλοιώσεων και όγκων.

 • Επικοινωνία

  Προέκταση
  1ος όροφος
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Αναπλ. Συντονίστρια Διευθύντρια
  Περβανά Σταυρούλα

  Τηλέφωνα:
  231332 3000 (εσωτ. 4457) 
  Γραμματεία: 231332 3450
  (από 14:00 έως 15:00 εκτός αργιών)