Διοικητική Διεύθυνση

Τμήματα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Προσωπικού υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, δηλαδή του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού, Διοικητικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού.

Email: hr@papageorgiou-hospital.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Για θέματα που αφορούν στο Ιατρικό Προσωπικό: 2313-323125 
Για θέματα που αφορούν στο Λοιπό & Διοικητικό Προσωπικό: 2313-323124 
Για θέματα που αφορούν στο Νοσηλευτικό Προσωπικό: 2313-323989


Στη Γραμματεία εξυπηρετείστε με νούμερο προτεραιότητας. Υπάρχει μηχάνημα στην είσοδο της Γραμματείας.
Ορισμένες κατηγορίες ασθενών έχουν προτεραιότητα (AMEA, βρέφη, παιδιά έως 5 ετών, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ασθενείς σε αμαξίδια κα). Ρωτήστε τον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας αν ανήκετε σε μία από τις κατηγορίες που εξυπηρετούνται με προτεραιότητα.
Σημείωση: Για να σας δοθεί προτεραιότητα ως ΑΜΕΑ είναι απαραίτητο να επιδείξετε στους εργαζόμενους της Γραμματείας την απόφαση Επιτροπής ΚΕΠΑ.


ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών βρίσκεται στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου.

Σε αυτό υπάγονται διοικητικά και λειτουργικά οι Γραμματείες των Κλινικών, το Γραφείο Νοσηλίων και το Ιατρικό Αρχείο.

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων της αρμοδιότητας του με κύριο στόχο την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Για το λόγο αυτό δίνονται κοινές οδηγίες και κατευθύνσεις για την ομοιόμορφη διοικητική λειτουργία τους.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Προϊστάμενος: 231332 3502
Τακτοποίησης Οφειλετών: 231332 3682
Γραφείο Κίνησης: 231332 3510


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη βρίσκεται στο κεντρικό σαλόνι του Νοσοκομείου και σε αυτό μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς, συνοδοί αυτών, συγγενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες του Νοσοκομείου και τη συλλογή και διεκπεραίωση αιτημάτων ασθενών (για αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά νοσηλείας) τα οποία υποβάλλονται αυτοπροσώπως, μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω Κ.Ε.Π.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αποτελέσματα εξετάσεων: 231332 3988
Γνωματεύσεις, πιστοποιητικά: 231332 3130


Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2313323971   

Προϊσταμένη τμήματος: Μακρή Μαρίνα

  e-mail : paramedical@papageorgiou-hospital.gr

Αυτοτελή Γραφεία

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2001. Είναι αυτοτελές γραφείο, υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία, στελεχώνεται από δύο διοικητικούς υπαλλήλους και  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Εκπαίδευση προσωπικού του Νοσοκομείου: Διοργανώνονται σεμινάρια, λαμβάνοντας υπόψη, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Διευθύνσεων, είτε μέσω του  Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)  είτε και εκτός.
 2. Πρακτική άσκηση σπουδαστών/φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Τηλ: 2313 323686
fax2310685111
e-mail: edu@papageorgiou-hospital.gr
Ωράριο Λειτουργίας: 7:00 - 15:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)


Αρμοδιότητες Γραφείου Διατροφής:

 • Ελέγχει την ποιότητα και καταλληλότητα των τροφίμων που εισέρχονται στο νοσοκομείο και με ευθύνη του γίνεται η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων που διατίθενται.
 • Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού καθώς και την ευθύνη εκπαίδευσης των ασθενών που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνουν το Γραφείο Διατροφής είναι αυτές του Τεχνολόγου Τροφίμων και του Διαιτολόγου.


Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι αυτοτελές γραφείο και υπάγεται στη Διοικητική Διεύθυνση του Νοσοκομείου. Τα γραφεία του τμήματος βρίσκονται στον τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής στο ισόγειο του κτηριακού συγκροτήματος.

Το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνίσταται στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των  ασθενών. Το τμήμα καλύπτει όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου και τα διατομεακά τμήματα. Αποτελεί δε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη διατήρηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του ασθενή με την  ολιστική προσέγγιση.

Τηλεφωνα επικοινωνίας: 2313323137-2313323972

FAX: 2310 685111

Ε-mailsw@papageorgiou-hospital.gr


Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου (επίπεδο -1) και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07.00 - 15.00. Στη Βιβλιοθήκη εργάζεται 1 βιβλιοθηκονόμος.

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας του Νοσοκομείου, που την αποτελούν το Επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές, ερευνητές καθώς και εξωτερικοί χρήστες (χωρίς δικαίωμα δανεισμού) που απευθύνονται σε αυτή, προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της.


Αρμοδιότητες

 • Φύλαξη ασθενών και προσωπικού
 • Φύλαξη κτιρίου
 • Έλεγχος επισκεπτών - συνοδών
 • Έλεγχος τις κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του νοσοκομείου
 • Τήρηση του επισκεπτηρίου

Το τμήμα υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία και στελεχώνεται από δύο Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τον κο Μπάλα Νικόλαο και την κα Τζουανοπούλου Νικολίτσα, απόφοιτους του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών. O Επόπτης Δημόσιας Υγείας είναι ο αρμόδιος σε ένα Νοσοκομείο να εκτελέσει τον υγειονομικό έλεγχο ώστε να μην εμφανιστούν νοσοκομειακές λοιμώξεις και να τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής σε ένα Νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία μια και αφορά άμεσα τον νοσηλευόμενο, δηλαδή άτομα με χαμηλή αντίσταση και εξ΄ ορισμού σε κίνδυνο.

Τηλέφωνο υπηρεσίας: 2313323123
Φαξ υπηρεσίας: 2313323686

 

Προσωπικό

20221219120104_atc2

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Γιογκατζή Μαρία

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών & Τμημάτων

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΤΖΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ

 

 

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Δ/ντρια
  Χαριζάνη Χαρίκλεια

  Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη
  2313 32 3130

  Τμήμα Προσωπικού
  2313 32 3124

  Τμήμα Κίνησης Ασθενών
  2313 32 3502

  Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
  2313 32 3212

  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  2313 32 3686 

  Email
  adserv@papageorgiou-hospital.gr