ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, απαιτείται η έκδοση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ αν ο αιτών είναι ο ίδιος ο ασθενής, ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ αν ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο. Συνδεθείτε απευθείας στο gov.gr από τα αντίστοιχα πλήκτρα στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, αντιγράψτε τον κωδικό επαλήθευσης (όπως στο σχήμα που ακολουθεί) και επικολλήστε τον στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (gov.gr)) ή αφού κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης σε μορφή pdf, επισυνάψτε το στο πεδίο ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. Αν έχετε κάνει τη ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ στα ΚΕΠ, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο της κάμερας και αφού το φωτογραφήσετε, επισυνάψτε το αρχείο της φωτογραφίας στο πεδίο ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. Συνεχίστε συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα πεδία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, απαιτείται η έκδοση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ αν ο αιτών είναι ο ίδιος ο ασθενής, ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ αν ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο. Συνδεθείτε απευθείας στο gov.gr από τα αντίστοιχα πλήκτρα στο επάνω μέρος της σελίδας. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, αντιγράψτε τον κωδικό επαλήθευσης (όπως στο σχήμα που ακολουθεί) και επικολλήστε τον στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (gov.gr)) ή αφού κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης σε μορφή pdf, επισυνάψτε το στο πεδίο ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. Αν έχετε κάνει τη ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ στα ΚΕΠ, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο της κάμερας και αφού το φωτογραφήσετε, επισυνάψτε το αρχείο της φωτογραφίας στο πεδίο ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. Συνεχίστε συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα πεδία.