Φαρμακείο

Φαρμακείο

 

Αρμοδιότητες

Φαρμακείου Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

 • Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου.
 • Χορηγεί ειδικά φάρμακα υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων, έτοιμα προς χρήση, στη Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων που λειτουργεί εντός Clean Room. Τα διαλύματα χορηγούνται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.
 • Προβαίνει σε έκδοση, έλεγχο και κοστολόγηση συνταγών φαρμάκων τόσο ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όσο και εξωτερικών ασθενών.
 • Επικοινωνία

  Υπόγειο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Διευθύντρια
  Περσίδου Ελευθερία

  Τηλέφωνο για ραντεβού εκτέλεσης συνταγών φαρμακείου
  2313 323219