Δωρεές

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη Δωρεά σας προς το Νοσοκομείο, επικοινωνώντας με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Με ταχυδρομική επιστολή

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης
Νέα Ευκαρπία  564 03