Δωρεές

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη Δωρεά σας προς το Νοσοκομείο, επικοινωνώντας με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Τηλεφωνικά

(0030)  2313 323 133

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Με ταχυδρομική επιστολή

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης
Νέα Ευκαρπία  564 03