Επικαιροποιημένες οδηγίες - διαδικασίες και μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε ότι από το Μάιο του 2023, ισχύουν οι νέες επικαιροποιημένες οδηγίες προστασίας κατά του κορωνοϊού, τις οποίες θα βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΙΟΣ 2023