Για να παραλάβετε αποτελέσματα για:

-Αιματολογικές Εξετάσεις
-Βιοψίες
-Ακτινογραφίες, Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες -Στεφανιογραφίες
-Εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής
-Αποτελέσματα του test covid-19

Ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:

-Συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση στην ιστοσελίδα gov.gr ή σε ΚΕΠ ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας
ή
-Συμπληρώστε την Αίτηση Παραλαβής Αποτελεσμάτων στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κατά την έξοδό σας από το Νοσοκομείο.

Στη περίπτωση που τα αποτελέσματα αποσταλούν σε άλλο άτομο, απαιτείται εξουσιοδότηση που θα συμπληρώσετε στην ιστοσελίδα gov.gr ή σε ΚΕΠ ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Νοσοκομείο μας (για ασθενείς που νοσηλεύονται).

Για αποτελέσματα ανηλίκων, συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

-Με e-mail που υποδεικνύετε στην Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτησή σας
-Μέσω ταχυδρομείου (Δωρεάν)
-Με courier (χρέωση παραλήπτη)

Για να σας αποσταλεί το CD απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου) απαιτείται κατάθεση τριών (3) ευρώ στο λογαριασμό του Νοσοκομείου: Τράπεζα Πειραιώς GR 84 0172 2630 0052 6300 8953 278 (παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του ασθενή και τον αριθμό μητρώου που έχει στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου).

Στη περίπτωση που εκκρεμεί η προσκόμιση σκιαγραφικού φαρμάκου στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, προκειμένου να δοθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης, το φάρμακο θα σταλεί στο Νοσοκομείο με courier και το αποτέλεσμα της εξέτασης θα αποσταλεί, επίσης, με courier.

Για περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε στα τηλέφωνα: 2313 32 3988 και 2313 32 3130.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Αύγουστος 2020