Κεντρικά Χειρουργεία

Κεντρικά Χειρουργεία Χειρουργεία Χειρουργεία Γενικά Τα Κεντρικά Χειρουργεία του Nοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι ένας συνδυασμός του αμερικάνικου και του γερμανικού προτύπου αρχιτεκτονικής διάταξης. Αναλυτικότερα, στο αμερικάνικο πρότυπο, βασικό και κύριο χαρακτηριστικό είναι η διάταξη των αιθουσών επέμβασης εκατέρωθεν του κεντρικού χώρου-διαδρόμου διακίνησης αποστειρωμένου υλικού, ενώ βασικό γνώρισμα του γερμανικού προτύπου είναι η ύπαρξη βοηθητικών χώρων, όπως…

Περισσότερα