Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Κλινική Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινική   Γενικά Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ εγκαταστάθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» το 2004 και καλύπτει όλο το φάσμα της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, με τα εξειδικευμένα στις διάφορες επιμέρους κατευθύνσεις στελέχη της. Πρόκειται για τη μόνη, στον ελληνικό χώρο, ανεπτυγμένη Πανεπιστημιακή Κλινική στο συγκεκριμένο αντικείμενο.…

Περισσότερα