Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Κλινική Κλινική   Γενικά Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. εγκαταστάθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» το 2004 και καλύπτει όλο το φάσμα της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, με τα εξειδικευμένα στελέχη της στα διάφορα επιμέρους πεδία. Πρόκειται για την πρώτη και μόνη, στον ελληνικό χώρο, πλήρως ανεπτυγμένη Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.   Ιστορία…

Περισσότερα