Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ

Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ Κλινική Κλινική Η Ιστορία της Κλινικής 2003-2013 Ιδρυτής και πρώτος διευθυντής ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Καπετάνος2013-2017 ανέλαβε την διεύθυνση ο αείμνηστος Καθηγητής κ Ιωάννης Μ. Κύρκος2017-2019 Διευθυντής Καθηγητής κ. Φάρες Σάιεχ  Η Κλινική σήμερα Ο κ. Τσιρίδης είναι από το 2019 Διευθυντής και Τακτικός Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝ…

Περισσότερα