Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Εργαστήριο Ιατρικό Προσωπικό Παρασκευαστές Εργαστήριο   Στο Εργαστήριό μας εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις: Ιστολογικές εξετάσεις διαφόρων παρασκευασμάτων όλων των οργάνων και ιστών. Εξέταση βιοπτικών υλικών (μικροβιοψίες) Ταχείες (διεγχειρητικές) βιοψίες. Ενζυμοϊστοχημικές χρώσεις. Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις. Νεκροτομές εμβρύων και νεογνών. Από το 2002 υπάρχει ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την μετεκπαίδευση των ιατρών. Το εργαστήριο θα υποβάλλει…

Περισσότερα