Β’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ

Β’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ Κλινική Κλινική Το γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής των Παίδων, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών συγγενών διαμαρτιών και των επίκτητων χειρουργικών παθήσεων όλων των συστημάτων, που εμφανίζονται από τη γέννηση του παιδιού, έως και την ηλικία των 14 ετών.Η ειδικότητα της Χειρουργικής των Παίδων εμπεριέχει τον κύκλο της ζωής ενός ατόμου,…

Περισσότερα