Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Κλινική Κλινική Η Δ’ Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1986, με   τη διυπουργική απόφαση Α3β/οικ.4407/5.3.86 (ΦΕΚ142/2.4.86 τ.Β΄) και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.  Το 2003, με την υπ’ αριθμ. Υ4α/26854/03/03.04.03 (ΦΕΚ 396/04.04.03 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας…

Περισσότερα